Jaarverslag 2017 - Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen


CKA gaat de dialoog aan

De CKA heeft als doelstelling om het kennisniveau over de Wet op de medische keuringen (Wmk) te verbeteren, en mede daardoor te voorkomen dat mensen ten onrechte medisch worden gekeurd bij het aanvaarden van een nieuwe functie.
Om de kennis te verbeteren en verdiepen bij mensen die met de Wmk werken, zoals artsen, werkgevers en psychologen, heeft de CKA dit jaar een groot aantal gesprekken gevoerd met deze doelgroepen en hun koepelorganisaties.

Lees meer in het voorwoord van de voorzitter

Han Anema, voorzitter CKA, bij werkconferentie 'Selecteren op psychische gezondheid bij aanstellingskeuringen: wat kan wel en niet?'

CKA jaarverslag 2017: Onderzoek en aanbevelingen   CKA jaarverslag 2017: Vragen en adviezen   CKA jaarverslag 2017: Klachten
CKA jaarverslag 2017: Communicatie   CKA jaarverslag 2017: Achtergrond