Klachten

Onderzoek en Aanbevelingen Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen   Vragen en adviezen Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen   Klachten Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen   Communicatie Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen   Achtergrond Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen

Aantal klachten

In 2017 zijn in totaal acht klachten bij de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) ingediend.
Van deze klachten zijn drie klachten ontvankelijk verklaard. Een klacht over medische ongeschiktheid voor een functie als militair is door de sollicitant tussentijds ingetrokken. De CKA heeft in twee zaken uitspraak gedaan: over een van deze twee zaken is in 2017 geoordeeld en over de andere zaak begin 2018. Beide klachten zijn gegrond verklaard.

Behandelde klachten

Klacht K17-04

De psycholoog stelt gezondheidsvragen tijdens het psychologisch selectieonderzoek (PO). De aspirant werknemer wordt op basis van dit onderzoek ongeschikt verklaard voor de functie. De CKA oordeelt dat de psycholoog geen gezondheidsvragen had mogen stellen. De CKA stelt voorop dat vragen naar medicijngebruik altijd vragen betreffen naar de gezondheidstoestand. Gezondheidsvragen mogen uitsluitend gesteld worden tijdens een aanstellingskeuring door een bevoegd bedrijfsarts. De CKA vindt het van belang dat er vooraf door de psycholoog/aspirant werkgever duidelijke instructies worden gegeven aan sollicitanten in het kader van een psychologisch selectieonderzoek, zodat wordt voorkomen dat de sollicitant gezondheidsinformatie verstrekt.

Klacht K17-07

De psycholoog stelt gezondheidsvragen tijdens het psychologisch selectieonderzoek. De aspirant werknemer wordt op basis van dit onderzoek ongeschikt verklaard voor de functie. De CKA oordeelt dat de psycholoog geen gezondheidsvragen had mogen stellen. Het stellen van gezondheidsvragen is voorbehouden aan een bedrijfsarts tijdens een aanstellingskeuring. De CKA heeft de aspirant werkgever geadviseerd om de psycholoog een duidelijke toelichting op de afwijzingsgronden op te laten nemen in het gespreksverslag. Voor betrokkene moet duidelijk zijn in welke mate de afwijzing verband houdt met zijn gezondheid.

Niet in behandeling genomen en aangehouden klachten

Bij vijf zaken is de CKA niet overgegaan tot het behandelen van de klacht. In vier zaken heeft de CKA geoordeeld dat de klacht niet ontvankelijk is en in een zaak is de behandeling van de klacht aangehouden.

Een klager heeft op drie verschillende momenten een klacht ingediend over hetzelfde voorval. Omdat al die drie klachten betrekking hadden op het handelen van het personeel in de zorgsector en niet over een aanstellingskeuring, zijn deze niet ontvankelijk verklaard.

Een vierde klacht is niet ontvankelijk verklaard, omdat de klacht over een psychologisch onderzoek geen betrekking had op de toepassing van de Wet op de medische keuringen (Wmk). In dit geval ging het, anders dan bij de wel behandelde klachten, niet om het stellen van gezondheidsvragen tijdens een psychologisch selectieonderzoek.

De CKA heeft de behandeling van een klacht aangehouden wegens een mogelijke procedure bij Defensie. Deze klacht is later door de betrokkene ingetrokken, omdat betrokkene bij Defensie in aanmerking kwam voor dispensatie.

Sectoren

Van de totaal acht ingediende klachten hadden vijf zaken betrekking op een afwijzing bij Defensie. In twee zaken heeft de CKA een oordeel geven en heeft de CKA de klachten tegen Defensie gegrond verklaard. In twee andere zaken hebben betrokkenen hun klacht tegen Defensie ingetrokken. In een zaak heeft de CKA de klacht tegen Defensie niet ontvankelijk verklaard.
Drie klachten zijn ingediend tegen een instelling in de sector Zorg. Deze klachten zijn door de CKA niet ontvankelijk verklaard.

Niek Weesie, CKA-lid op voordracht van werkgeversorganisaties:

“Werkgevers willen goede en productieve medewerkers die niet snel uitvallen. Waar ze dan soms aan denken is een medische keuring of psychologisch selectieassessment tijdens of na een sollicitatieprocedure. Dat mag alleen in specifieke gevallen en onder bepaalde voorwaarden. Als er al gekeurd mag worden, biedt dat overigens geen zekerheid over kwaliteit, productiviteit of continuïteit. Laat een werkgever ten onrechte een aanstellingskeuring uitvoeren, dan zal de CKA klachten daarover meestal gegrond verklaren. Werkgevers moeten daar echt rekening mee houden.”
De heer mr. drs. D.W.M. (Niek) Weesie

Aantal klachten 2011-2017 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Totaal
1. Oordeel gegeven 2 4
2   1 1 3 13
2. Klacht niet ontvankelijk
 a. Gewezen op de mogelijkheid van
               
 * bezwaar
  2
 
1
1

  4
 * herkeuring
 
1 1 3 1   6
 b.Bevoegdheid van de rechter
      1   1   2
 c. bevoegdheid van een andere instantie
4     1 1 1 2 9
 d. Klacht niet tijdig ingediend   2           2
 e. CKA is niet bevoegd       1       1
 Totaal niet ontvankelijke klachten 4 3 1 5 5 3 2 24
3. Klacht ingetrokken 2     1 1 1 1 6
Totaal klachten
8
8 3 6 7 5 6 43

Meer informatie