Onderzoek en aanbevelingen

Onderzoek en Aanbevelingen Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen   Vragen en adviezen Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen   Klachten Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen   Communicatie Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen   Achtergrond Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen

Gezondheidsvragen in sollicitatieformulieren

De werkgever mag op grond van de Wmk geen vragen stellen aan de sollicitant over diens gezondheid; ook niet in een sollicitatieformulier. [lees meer]

Gezondheidsvragen tijdens psychologische selectieassessments

Stelt een psycholoog tijdens een selectieassessment gezondheidsvragen, dan is sprake van een aanstellingskeuring door een persoon die daartoe op grond van de Wet op de medische keuringen (Wmk) niet bevoegd is. [lees meer]

Leidraad aanstellingskeuringen

De ‘Leidraad aanstellingskeuringen’ (Leidraad) is vastgesteld als eindresultaat van het project ‘Verbetering van de kwaliteit van de aanstellingskeuringen’. [lees meer]