Leidraad aanstellingskeuringen

Onderzoek en Aanbevelingen Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen   Vragen en adviezen Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen   Klachten Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen   Communicatie Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen   Achtergrond Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen

Achtergrond

De ‘Leidraad aanstellingskeuringen’ (Leidraad) is in 2005, in opdracht van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), vastgesteld als eindresultaat van het project ‘Verbetering van de kwaliteit van de aanstellingskeuringen’.
De Leidraad behoort de laatste stand van de wetenschap van de arbeidsgeneeskunde weer te geven ten behoeve van de dagelijkse praktijk, maar is al langere tijd niet meer actueel. De Leidraad voorziet bovendien niet in functie-eisen en handvatten voor psychische belasting en belastbaarheid.
De Leidraad is dan ook dringend aan herziening toe.

Pogingen CKA om herziening financieel mogelijk te maken

De CKA is zelf opdrachtgever noch beheerder van de Leidraad. De CKA acht de professionaliteit van bedrijfsartsen bij het verrichten van aanstellingskeuringen en de kwaliteit daarvan echter dermate van belang, dat zij zich ook in 2017 heeft ingezet om een actualisering én een aanvulling van de Leidraad op het gebied van psychische belastbaarheid en –belasting, mogelijk te maken. In 2017 is geprobeerd financiële middelen te vinden voor herziening van de Leidraad. De CKA heeft in dat kader gesprekken gevoerd met diverse partijen. Vooralsnog heeft dat niet tot resultaat geleid.

Kees van Vliet, Directeur van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB):

"Niet elke bedrijfsarts doet veel aanstellingskeuringen, maar bedrijfsartsen moeten wel op de hoogte zijn van de regels rond aanstellingskeuringen. Dit jaar heeft de CKA weer advies en informatie gegeven over hoe en door wie aanstellingskeuringen mogen worden gedaan. In haar uitspraken geeft de CKA duidelijkheid over de toepassing van de regels. Goed om te weten!

Overigens is het voor de kwaliteit van aanstellingskeuringen, de professionaliteit van bedrijfsartsen en de advisering door de CKA van groot belang dat de Leidraad aanstellingskeuringen wordt herzien. Deze Leidraad is dringend toe aan actualisering en dient te worden aangevuld op het gebied van psychische belasting en –belastbaarheid."
Cees van Vliet


Meer informatie