Voorwoord van de voorzitter

Onderzoek en Aanbevelingen Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen   Vragen en adviezen Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen   Klachten Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen   Communicatie Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen   Achtergrond Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen

CKA gaat de dialoog aan

Waar mensen samen komen, ontstaan gesprekken. Vaak als vanzelf en terloops, soms ook omdat iemand een vraag heeft. De kwaliteit van het gesprek wordt vaak afgemeten aan de duidelijkheid van het antwoord op de gestelde vraag, maar andersom kan ook: hoe duidelijk is de vraag eigenlijk? En wat wordt er mee bedoeld? Oftewel, wat is de achterliggende vraag? Begrijpen wat iemand werkelijk wil weten, kan tot andere antwoorden leiden. Daarover praten, daarover samen nadenken, brengt geregeld verrassende inzichten. En daarmee een totaal ander gesprek.

Ik moest daaraan denken toen ik het afgelopen jaar nog eens de revue liet passeren. De CKA heeft als doelstelling om het kennisniveau over de Wet op de medische keuringen (Wmk) te verbeteren, en mede daardoor te voorkomen dat mensen ten onrechte medisch worden gekeurd bij het aanvaarden van een nieuwe functie.
Om de kennis te verbeteren en verdiepen bij mensen die met de Wmk werken, zoals artsen, werkgevers en psychologen, heeft de CKA dit jaar een groot aantal gesprekken gevoerd met deze doelgroepen en hun koepelorganisaties. Gesprekken waarin aan de orde kwam wat de precieze bedoeling is van de Wmk, en wat de richtlijnen kunnen zijn voor die gevallen waarin de Wmk, naar de letter althans, niet voorziet. Ik doel hiermee onder meer op de psychologische gezondheidsvragen bij aanstellingskeuringen. Bij sollicitaties wordt veel geselecteerd op competenties zoals stressbestendigheid. Dat mag, maar soms wordt overgestapt naar vragen naar de psychische gezondheid. Er bleek in onze gesprekken nog veel onduidelijkheid te zijn over de ruimte die de wet laat, of juist niet laat, immers alleen bedrijfsartsen mogen vragen over psychische gezondheid stellen. Dit onderwerp gaf veel stof tot nadenken en gesprek. Want aan veel zaken zitten twee, nee méér, kanten. Het wederzijdse begrip daarvoor leidde tot mooie gesprekken, inzichten en verrijking van kennis.

Eind november organiseerde de CKA een werkconferentie voor artsen, HR en psychologen waar we dit nog eens in de praktijk brachten. Aan de hand van een paar geimproviseerde casussen, waarin de acteurs heel knap lieten zien hoe je inderdaad volledig langs elkaar heen kunt praten als de vraag niet duidelijk is, gingen we de diepte in over psychologische gezondheidsvragen. Waarbij maar weer eens bleek dat oprechte interesse in elkaars vraag tot verrijkende inzichten kan leiden.
De CKA gaat in 2018 verder op dit pad van de dialoog. Ik wens ons allen goede vragen toe.

Han Anema, voorzitter


Meer informatie