SER-commissie behandelt klachten aanstellingskeuringen:

27 juli 2012

Alleen de bedrijfsarts mag keuren

Vragen over gezondheid horen niet thuis in een sollicitatiegesprek. Volgens de Wet op de medische keuringen mogen alleen bedrijfsartsen medisch keuren. Wie hierover een klacht heeft of advies wil, kan terecht bij de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA), die onderdeel wordt van de SER.

[Lees meer in het SERmagazine]