OR krijgt per 1 oktober 2012 klachtrecht aanstellingskeuringen

01 oktober 2012

Vanaf 1 oktober 2012 heeft een ondernemingsraad het recht een klacht over een aanstellingskeuring in de dienen. Door een wijziging in de Wet op de medische keuringen (Wkm) kan elke OR zich voortaan met een klacht tot de Commissie Klachtenhandeling Aanstellingskeuringen (CKA) wenden.

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) is speciaal in het leven geroepen om klachten en vragen over aanstellingskeuringen te behandelen. Sollicitanten, werkgevers of keurend artsen met een klacht over een aanstellingskeuring konden zich al tot de CKA wenden. De CKA vindt het belangrijk dat de OR van de regels rond aanstellingskeuringen op de hoogte is én dat de OR de bestuurder op de geldende regels wijst.

Wat verandert er voor de OR?
Door de wetswijziging van de Wmk beschikt de OR nu ook over het klachtrecht. Daarmee is de OR een erkende partij die een klacht over een aanstellingskeuring bij de CKA kan indienen. De OR heeft al een belangrijke rol bij het wijzigen, vaststellen of intrekken van het aanstellingskeuringenbeleid op basis van het instemmingsrecht (artikel 27 lid 1 sub d en e van de Wet op de ondernemingsraden). De aanpassing van de Wmk biedt de OR en andere medezeggenschapsorganen de gelegenheid die rol meer invulling te geven. De OR heeft nu meer gelegenheid binnen de eigen organisatie op de correcte naleving van de Wmk en het aanstellingskeuringenbeleid toe te zien.