Jaarverslag 2012

05 augustus 2013

Op 1 oktober 2012 is de Wet op de medische keuringen gewijzigd. Ook ondernemingsraden kunnen nu een klacht indienen bij de CKA.

De CKA is overgegaan naar de SER. Hierdoor heeft de CKA nu ook leden uit de kring van werkgevers en werknemersorganisaties.

In het Jaarverslag komen de organisatorische veranderingen aan bod. U vindt bovendien meer informatie over de behandelde klachten, adviesvragen en overige activiteiten.