Oordeel CKA: werkgever mag ook tijdens proeftijd geen gezondheidsvragen stellen

25 april 2017

Een werkgever mag tijdens de proeftijd geen vragen stellen over het gebruik van medicijnen, fysieke beperkingen en bereidheid een medische keuring te ondergaan. Dat stelt de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) in een oordeel over een klacht.

Vragen stellen over gezondheid van een sollicitant of werknemer is alleen voorbehouden aan een bedrijfsarts. Een werkgever is hiertoe op grond van de Wet op de medische keuringen (Wmk) niet bevoegd.
In dit geval werd de klaagster tijdens haar proeftijd als manager bij een kinderdagverblijf gevraagd of zij medicijnen gebruikte. Bovendien kreeg zij vragen over haar fysieke beperkingen en of deze haar belemmeren om in geval van calamiteiten adequaat op te treden. Daarnaast vroeg de werkgever haar of ze bereid was een medische keuring te ondergaan. Volgens de CKA is dat ten onrechte gebeurd.