Verboden gezondheidsvragen komen nog steeds voor

11 juli 2018

In de Wet op de Medische Keuringen staat dat vragen stellen aan sollicitanten over hun gezondheid niet mag. Niet in de gesprekken, en niet in sollicitatieformulieren. Toch gebeurt het. Sollicitanten worden daarmee aangetast in hun privacy. De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) vraagt bedrijven en brancheorganisaties om hier aandacht aan te besteden.

Gezondheidsvragen alleen door bedrijfsarts te stellen

De CKA heeft geïnventariseerd of werkgevers sollicitatieformulieren gebruiken waarin gezondheidsvragen worden gesteld. Dat zijn vragen over bijvoorbeeld medicijngebruik en arbeidsgeschiktheid. In de wet staat dat deze vragen alleen mogen worden gesteld door een bedrijfsarts, ná een succesvolle sollicitatieprocedure, en alleen wanneer de functie bijzondere eisen aan de gezondheid stelt. Veel mensen weten dat niet, waardoor niet iedereen gelijke kansen heeft op een baan. En soms gaat de baan daardoor, onterecht, niet door.

Bedrijven in overtreding

In 2016 werd een inventarisatie uitgevoerd, en in 2018 opnieuw. In 2016 werden 56 bedrijven gevonden die dit online of offline deden. De meeste sollicitatieformulieren met gezondheidsvragen werden in 2016 én in 2018 gevonden in de sectoren Personen- en goederenvervoer, Bouw, Infra en Techniek, Beveiliging en Horeca. Die bedrijven zijn gevraagd daarmee te stoppen. In 2018 werden deze bedrijven opnieuw bekeken, en nu blijkt dat 19 bedrijven hun sollicitatieformulier hebben aangepast en 18 bedrijven hun sollicitatieformulier van hun website hebben gehaald. 17 bedrijven gebruiken nog steeds een formulier met gezondheidsvragen. 2 bedrijven zijn opgehouden te bestaan. De CKA vond daarnaast bij 20 andere bedrijven ook sollicitatieformulieren met gezondheidsvragen.

Actief aansporen

Aan de bedrijven die in overtreding zijn, is een brief gestuurd. Ook vraagt CKA aan hun brancheorganisaties om hun leden actief aan te sporen om hun sollicitatieformulieren aan te passen. En in (social) media wijst de CKA op het verbod op gezondheidsvragen bij sollicitaties.