Jaarverslag 2017

22 mei 2018

Het jaarverslag van de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) over 2017 is verschenen. De CKA behandelt klachten en geeft advies over aanstellingskeuringen.

De CKA heeft in 2017 veel aandacht besteed aan gezondheidsvragen tijdens sollicitatieprocedures. Zulke vragen mogen niet worden gesteld, tenzij aan strikte voorwaarden in de Wmk is voldaan. De CKA is hierover in gesprek gegaan met (organisaties van) werkgevers. Deze en ook de gesprekken met andere stakeholders van de CKA hebben geleid tot informatie- en kennisoverdracht, wederzijds begrip en betere contacten.

Daarnaast organiseerde de CKA in 2017 een werkconferentie voor werkgevers, HR- medewerkers, bedrijfsartsen, juristen en psychologen over selecteren op psychische gezondheidsrisico’s. Aan de hand van enkele fictieve casussen zijn goede dialogen gevoerd over de grijze gebieden tussen werk, gedrag en gezondheid.

Het jaarverslag verschijnt uitsluitend digitaal. Vanuit deze publicatie kunt u doorklikken naar webpagina’s met meer informatie en achterliggende documenten.

Ga naar het jaarverslag van de CKA