Oordelen

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) sluit de behandeling van een klacht af door middel van een oordeel. Binnen zes weken na de mondelinge behandeling van de klacht (hoorzitting) geeft de commissie haar oordeel over de klacht.

Hier vindt u alle door de CKA uitgebrachte oordelen. U kunt ook zoeken op onderwerp via de trefwoordenlijst

Klacht indienen?

Wilt u een klacht indienen bij de CKA? Kijk dan onder het kopje Klacht. U vindt hier ook de werkwijze van de CKA bij klachten. U kunt ook bellen met het secretariaat via 070 – 3499 573.