Oordelen 2002


Oordeel 2002-05

Werkgever vraagt tijdens sollicitatieprocedure naar REA- en WAO-verleden sollicitant.

Oordeel 2002-03

Justitie gebruikt fitheidsonderzoek als selectiemiddel voorafgaand aan medische keuring.

Oordeel 2002-02

Keuring voor indicatiestelling sociale werkvoorziening (WSW) is geen aanstellingskeuring.

Oordeel 2002-01

Sollicitant bij de Nederlandse Spoorwegen (NS) krijgt baan niet, omdat hij Implanteerbare Cardioverter Defibrilator-drager ( ICD-drager) is. Voorgesteld onderzoek bij herkeuring betekent onevenredig zware belasting sollicitant.