Oordelen 2003


Oordeel 2003-07

Arbo-dienst gebruikt bij keuring aspirant leerling in de bouw vragenlijst over de gezondheid, die te uitgebreid en te ongericht is.

Oordeel 2003-06

Opleidingsbedrijf bouwnijverheid geeft aspirant leerling vragenlijst over gezondheid voorafgaande aan door Arbo-dienst te verrichten keuring.

Oordeel 2003-05

Reïntegratiebedrijf geeft informatie aan toekomstige werkgever over arbeidshandicap sollicitante, waardoor baan niet doorgaat.

Oordeel 2003-04

Arbeidsdeskundige van reïntegratiebedrijf geeft gedurende sollicitatiefase informatie over arbeidshandicap sollicitante aan toekomstig werkgever, waardoor sollicitante baan misloopt.

Oordeel 2003-03

Klaagster heeft de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen verzocht haar oordeel uit te spreken over de vraag of de keuring in het kader van haar sollicitatie naar de functie van assistent politiemedewerker bij de Politie, is geschied volgens de voorschriften van de Wet op de medische keuringen (WMK).

Oordeel 2003-02

Politie hanteert functie-eisen, die niet overeenkomen met de keuringsrichtlijnen. Sollicitante wordt afgekeurd op migraine.

Oordeel 2003-01

Transportbedrijf stelt tijdens sollicitatie vragen over lichamelijke conditie sollicitant. Overgewicht sollicitant is reden om hem af te wijzen.