Oordelen 2004


Oordeel 2004-16

Uitzendkrachten bij havenbedrijf solliciteren op vacatures. Advertentie zegt niets over aanstellingskeuring. Sollicitatieformulier zegt niets over aanstellingskeuring. Sollicitatieformulier stelt vraag over gezondheid. Sollicitanten krijgen voor keuring geen infromtatie over doel, welke vragen en onderzoeken en hun rechten. Werkgever heeft geen medische functie-eisen op schrift gesteld, geen advies gevraagd aan Arbo-arts, geen overleg gehad met OR. Keurend arts keurt sollicitanten goed maar voorziet veiligheidsrisico′s in de toekomst.

Oordeel 2004-15

Werkgever stelt vacatures binnen havenbedrijf open voor ingeleende uitzendkrachten. Advertentie zegt niets over aanstellingskeuring. Sollicitatieformulier stelt vragen over gezondheid. Medische functie-eisen zijn niet schriftelijk vastgelegd, Arbo-dienst en OR niet geraadpleegd.
Keurend arts keurt sollicitanten goed voor het moment, maar ziet veiligheidsrisico′s voor de toekomst. Keuringsuitslag gaat met toestemming sollicitanten naar werkgever. Sollicitatieprocedure wordt afgebroken.

Oordeel 2004-14

Klaagster werkt bij KLM Cityhopper (KLMC) en solliciteert bij KLM naar de functie van cabine personeel. KLMC heeft afspraken gemaakt met KLM over doorstroming personeel. Daardoor krijgt KLM inzage in de personeelsdossiers van KLM. Na inzage personeelsdossier klaagster, stelt KLM klaagsters ziekteverzuim in het verleden aan de orde in het sollicitatiegesprek. KLM beslist, dat klaagster niet kan doorstromen, omdat KLM twijfelt aan klaagsters belastbaarheid.

Oordeel 2004-13

Keurend arts geeft ongevraagd advies over laserbehandeling aan aspirant sollicitant, zonder te wijzen op risico′s en gevaren, die daaraan gebonden zijn.

Oordeel 2004-12

Politie Haaglanden mag geen vragen stellen omtrent gezichtsvermogen sollicitant door middel van sollicitatieformulier en ogenbriefje. Keurend arts mag geen ongevraagde adviezen geven.

Oordeel 2004-11

Voor beoogde functie is geen aanstellingskeuring verplicht. Tijdens sollicitatiegesprek komt gewicht van sollicitant aan de orde. Werkgever vraagt sollicitant mee te werken aan medisch onderzoek door bedrijfsarts. Bedrijfsarts werkt hieraan mee en geeft negatief advies op grond waarvan werkgever besluit aanstelling niet door te laten gaan.

Oordeel 2004-10

Klager werkt bij een beveiligingsbedrijf en is gedetacheerd bij verweerster. Verweerster is een gemeente. Klager solliciteert naar de functie Toezichthouder bij gemeente. Bij de sollicitatieprocedure hoort geen aanstellingskeuring. P.en O.-functionaris brengt overgewicht klager ter sprake. Hij vraagt zich af of dit overgewicht toekomstige fysieke problemen kan veroorzaken.

Oordeel 2004-09

Aspirant-cursist schrijft zich in voor de vakcursus scheepskok. Het Opleidingsinstituut voegt bij de inschrijvingsbevestiging een vragenformulier met vragen over de gezondheid, te beoordelen door de Arbo-dienst. Het niet invullen van dit formulier heeft consequenties voor het te behalen diploma en de beoogde baan van scheepskok. De Arbo-dienst deelt de uitslag schriftelijk mee aan de aspirant-cursist en het opleidingsinstituut.

Oordeel 2004-08

Casino exploitant heeft voor de functie van croupier een aanstellingskeuring verplicht gesteld. Bij de keuring wordt gebruik gemaakt van een algemene vragenlijst. Volgens de Arbo-dienst voldoet de aanstellingskeuring aan de voorschriften van de WMK. De Arbo-dienst beschouwt de functie van croupier als een risico-functie.

Oordeel 2004-07

Standaardkeuring gebruikt door Defensie bij aanstelling militairen is te uitgebreid. Niet voor alle eisen waarop medisch gekeurd wordt bestaan valide keuringsinstrumenten.

Oordeel 2004-06

Klaagster, varend op binnenvaartschip, solliciteert naar functie op zeevarend schip. Afwijzing volgt, zonder verder onderzoek, als zij meldt aan één oog blind te zijn. Klaagster stelt, dat er tegenstrijdigheden staan in het keuringsreglement. Zij voldoet met haar ziende oog wel aan de criteria. Verweerster stelt, dat er sprake is van een bevoegdheidskeuring.

Oordeel 2004-05

Klager meldt zich aan voor opleiding. Op het aanmeldingsformulier staan vragen over de gezondheidstoestand. Klager wordt afgewezen op grond van antwoorden op de vragen over zijn gezondheid. De klacht luidt dat de gezondheidstoestand wordt gebruikt wordt als selectiemiddel. Het opleidingsbedrijf stelt dat er geen sprake is van een arbeidsverhouding, maar van een opleiding.

Oordeel 2004-04

Keuring in verband met het wijzigen van een aanstelling in openbare dienst, terwijl niet is voldaan aan vereisten WMK. Arbo-dienst heeft meegewerkt aan een keuring die in strijd is met de WMK. Bovendien geen eenduidig keuringsbeleid voor de verschillende bedrijven van de werkgever. Willekeur.

Oordeel 2004-03

Werkgever verplicht medewerkers, na jaren van vast dienstverband een aanstellingskeuring te ondergaan tijdens dienstverband.

Oordeel 2004-02

Klaagster staat als werkzoekende ingeschreven bij een uitzendbureau. Zij solliciteert naar een vacature. Bij het vragen naar referenties bij de vorige werkgever blijkt dat klaagster vaak ziek was. Tijdens de sollicitatieprocedure stelt het uitzendbureau klaagster vragen over haar ziekteverzuim.

Oordeel 2004-01

Uitzendbureau stelt sollicitant vragen over ziekteverzuim in het verleden, naar aanleiding van ongevraagde opmerking van vorige werkgever. Intakeprocedure wordt gelijkgesteld aan sollicitatieprocedure. Sollicitant moet zelf het initiatief nemen noodzakelijke aanpassingen bespreekbaar te maken.