Oordelen 2005


Oordeel 2005-12

Keurend artsen moeten zich ervan vergewissen dat ook internationale bijzondere eisen van medische geschiktheid zijn beschreven volgens de voorschriften van de WMK met het oog op de transparantie die door de WMK wordt beoogd. Vooral nu er in medische kringen verschillend wordt gedacht over de inzetbaarheid voor risicofuncties.

Oordeel 2005-11

Medisch onderzoek voor de functie Cabin Attendant tijdens opleiding en ongeschikt verklaard voor de functie vanwege diabetes. Opleiding beƫindigd.

Oordeel 2005-10

Keurend arts keurt sollicitant bij brandweer af op onvoldoende conditie en diabetes.

Oordeel 2005-09

Klager krijgt tijdens het sollicitatiegesprek mondelinge informatie over de functie-eisen en de keuring, die bestaat uit onder meer een fietsproef. Op het vragenformulier vermeldt klager, dat hij diabetes heeft. De keurend arts verricht een volledige keuring. Telefonisch hoort klager, dat hij onder meer is afgekeurd op grond van diabetes.

Oordeel 2005-08

Klager is monteur en solliciteert via een bemiddelingsbureau naar de functie van chefmonteur elektrotechniek. Tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek wordt klager verzocht mee te werken aan een aanstellingskeuring, te verrichten door een bedrijfsarts, werkzaam bij een Arbo-dienst. Klager vult een algemene vragenlijst in en ondergaat laboratorium- en biometrisch onderzoek. De keurend arts twijfelt aan de rechtmatigheid van de keuring, maar verricht desondanks de keuring en constateert rugbeperkingen. Telefonisch vindt naderhand contact plaats met werkgever. Klager wordt vervolgens niet aangenomen in verband met zijn rug.

Oordeel 2005-07

Klager solliciteert naar de functie van chefmonteur bij een installatiebedrijf. In de functieomschrijving worden geen fysieke functie-eisen genoemd. Tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek wordt klager gevraagd mee te werken aan een aanstellingskeuring en worden aan hem mondeling de functie-eisen meegedeeld. Klager heeft geen schriftelijke informatie over de medische functie-eisen en over zijn rechten gekregen. Weigeren van de keuring zou een afwijzing voor de functie betekenen.

Oordeel 2005-06

De sollicitatie naar de functie van callcenter medewerkster vindt in eerste instantie plaats via een telefonische intake aan de hand van vragen in een computerbestand. Sollicitante wordt niet aangenomen. Sollicitante geeft daarvoor als reden dat zij tijdens de intake op de desbetreffende vragen als antwoord heeft gegeven in het verleden RSI klachten te hebben gehad en thans een (gedeeltelijke) WAO-uitkering heeft.

Oordeel 2005-05

Sollicitant werkt via een beveiligingsbedrijf als bewaarder bij Justitie. Hij solliciteert naar bewaarder DUC-pool. Als functie-eis wordt genoemd het werken in onregelmatige diensten. Hij wordt ongeschikt voor de functie geacht op grond van het hebben van diabetes mellitus.De (her) keurend artsen betogen dat diabetes mellitus een absolute contra-indicatie is voor functie van bewaarder.

Oordeel 2005-04

Klager werkt voor een beveiligingsbedrijf en is gedetacheerd bij Justitie. Hij solliciteert naar de functie van bewaarder DUC-pool. Als functie-eis wordt onder meer genoemd het werken in onregelmatige diensten. Een aanstellingskeuring maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. Klager wordt afgekeurd op diabetes mellitus. Klager vraagt om herkeuring. Ook herkeurend artsen achten klager ongeschikt voor functie.

Oordeel 2005-03

Klaagster werkt bij een scholengemeenschap en solliciteert intern naar de functie Coƶrdinator Leerlingenzorg. Klaagster wordt afgewezen. Klaagster stelt, dat bij de afweging haar al dan niet te benoemen in die functie, gebruik is gemaakt van de kennis, die de scholengemeenschap heeft over haar gehoorbeperking, zodat er indirect sprake was van een keuring.

Oordeel 2005-02

Keurend arts voert aanstellingskeuring uit voor gemeentelijke brandweer.
Arbo-dienst, waarvoor keurend arts werkt, stelt dat geen schriftelijk advies is gegeven over de bijzondere eisen van medische geschiktheid, doel en rechtmatigheid van de keuring. De gegevens van alle keurlingen, ook van degenen, die zijn afgekeurd, worden bewaard.

Oordeel 2005-01

Brandweer stelt, dat de bijzondere eisen van medische geschiktheid alleen bekend zijn bij de Arbo-dienst. Er is geen schriftelijk advies gevraagd voor de medische geschiktheids-eisen, doel en rechtmatigheid van de keuring. Sollicitanten wordt tijdens het sollicitatiegesprek verteld, dat zij medisch gekeurd worden en dat de mogelijkheid tot herkeuring bestaat.