Oordelen 2007


Oordeel 2007-07

Tijdens de sollicitatieprocedure naar de functie van medewerker handels- en verhaalsinformatie moet een formulier met gezondheidsvragen worden ingevuld.

Oordeel 2007-06

Klaagster is sinds januari 2005 in dienst bij verweerster als grondstewardess op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst van telkens één jaar. In twaalf maanden verzuimt klaagster wegens ziekte 103 kalenderdagen. Vanwege het gangbare ziekteverzuimbeleid bij verweerster vindt in augustus 2006 een zogenaamd frequent verzuimgesprek plaats tussen klaagster en verweerster.

Oordeel 2007-04

Klaagster solliciteert naar de functie van manager administratie B bij verweerster. Verweerster stuurt vervolgens een ingevuld formulier inventarisatie functie-eisen voor de aanstellingskeuring naar de keurend arts en geeft hem opdracht een aanstellingskeuring te verrichten.

Oordeel 2007-03

Klager is sinds 31 oktober 1994 als vrijwillig brandweerman in dienst bij verweerder. Naast de gewone taken van brandweerman heeft klager de bijzondere taak van brandweerduiker. Klager heeft bij indiensttreding een zogenaamde "inkeuring" ondergaan. Elk jaar vindt een "verplichte duikmedische keuring" plaats. Vanaf 1 januari 2003 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het beleid inzake de aanstellingskeuring aangescherpt in die zin dat de "inkeuringen" van vóór 2003 niet meer geldig zijn.

Oordeel 2007-01

Een aanstellingskeuring mag alleen worden verricht in die situaties, waarbij functie-eisen een bijzonder beroep doen op de medische geschiktheid van de kandidaat. Uit de schriftelijke verklaringen en de verklaringen ter zitting, alsmede uit de overgelegde bescheiden is de Commissie niet gebleken van functie-eisen die een bijzonder beroep doen op de medische geschiktheid.