Oordelen 2009


Oordeel 2009-08

Een vakbond voor cabinepersoneel heeft namens zes van zijn leden aan de Commissie gevraagd haar oordeel uit te spreken over de vraag of voor de op grond van de EU.OPS 1.195-voorschriften verplicht gestelde herkeuring van het cabinepersoneel van een luchtvaartmaatschappij de ICAO klasse 2-keuringseisen mogen worden gehanteerd, terwijl deze zijn opgesteld voor het keuren van sportvliegers. De vraag is of er niet méér getoetst wordt dan gezien de functie noodzakelijk is.
Tevens is het verzoek aan de Commissie om zich uit te spreken over de vraag of cabin attendants die jarenlang probleemloos met hun aandoening of medicijngebruik hebben gevlogen afgekeurd kunnen worden op basis van nieuwe regelgeving. Zij hebben bewezen dat hun aandoening geen belemmering vormt om de functie goed uit te oefenen.

Oordeel 2009-07

Klaagster heeft de Commissie gevraagd haar oordeel uit te spreken over de vraag of zij afgekeurd had mogen worden door de betreffende luchtvaartmaatschappij (hierna: verweerder) voor de functie van stewardess vanwege het hebben van diabetes type 1. Ook heeft zij gevraagd om een oordeel over de informatievoorziening bij de sollicitatie, omdat haar toen is gezegd dat het hebben van diabetes type 1 geen probleem zou zijn.

Oordeel 2009-06

Klager heeft de Commissie gevraagd haar oordeel uit te spreken over de vraag of klager afgekeurd had mogen worden voor de functie van matroos passagiersvaart/binnenvaart vanwege het risico op een epileptisch insult. Klager heeft één keer een aanval gehad veroorzaakt door een tumor en nadat deze is verwijderd heeft hij geen aanval meer gehad. Klager begrijpt niet waarom hij de aangeboden werkzaamheden aan boord van het passagiersschip niet zou kunnen/mogen vervullen terwijl hij wel mag autorijden.

Oordeel 2009-05

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) is gevraagd haar oordeel uit te spreken over de vraag of de uitslaggevend keuringsarts als eindverantwoordelijke voor de aanstellingskeuring in strijd met de Wet op de medische keuringen (Wmk) heeft gehandeld door klaagster niet goed te informeren over het feit dat het hebben van astma een reden voor afkeuring vormt.

Oordeel 2009-04

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) is gevraagd haar oordeel uit te spreken over de vraag of klager afgekeurd had mogen worden voor een functie bij het Korps Commandotroepen vanwege de uitslag van een psychologisch onderzoek.

Oordeel 2009-03

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) is gevraagd haar oordeel uit te spreken over de vraag of de Koninklijke Luchtmacht als werkgever in strijd met de Wet op de medische keuringen (Wmk) heeft gehandeld door klaagster niet goed en tijdig voor te lichten over het feit dat het hebben van astma een reden voor afkeuring vormt.

Oordeel 2009-02

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) is gevraagd haar oordeel uit te spreken over de vraag of de werkgever bij een interne sollicitatieprocedure in strijd heeft gehandeld met de Wet op de medische keuringen (Wmk) door gegevens over ziekteverzuim in het verleden te gebruiken bij de beslissing om klaagster niet aan te stellen in de functie van waarnemend fysiotherapeut.

Oordeel 2009-01

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (hierna: Commissie) is gevraagd haar oordeel uit te spreken over de toelaatbaarheid van een aanstellingskeuring voor de functie van Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (hierna: BABS) bij een gemeente naar aanleiding van een fysieke beperking van klaagster.