Oordeel 2009-07

Klaagster heeft de Commissie gevraagd haar oordeel uit te spreken over de vraag of zij afgekeurd had mogen worden door de betreffende luchtvaartmaatschappij (hierna: verweerder) voor de functie van stewardess vanwege het hebben van diabetes type 1. Ook heeft zij gevraagd om een oordeel over de informatievoorziening bij de sollicitatie, omdat haar toen is gezegd dat het hebben van diabetes type 1 geen probleem zou zijn.

Klaagster heeft gesolliciteerd bij verweerder voor de functie van stewardess. De sollicitatieprocedure betreft een aantal rondes en begint met solliciteren via een uitzendbureau. Bij dit uitzendbureau heeft klaagster gemeld dat zij diabetes type 1 heeft. Het uitzendbureau heeft haar gezegd dat dit geen probleem was.

Vervolgens vond een schriftelijke medische keuring plaats via de keuringsinstantie van verweerder. Klaagster moest een medische vragenlijst invullen. Klaagster heeft op de vragenlijst ingevuld dat zij diabetes type 1 heeft. Klaagster heeft geen keuringsgesprek met een keurend arts gehad.

Eén week voordat klaagster zou beginnen aan de opleiding tot stewardess werd zij gebeld met de mededeling dat zij was afgekeurd vanwege het hebben van diabetes type 1.

Op grond van artikel 9, eerste lid, van het Besluit klachtenbehandeling aanstellingskeuringen kan een klacht worden ingediend tot uiterlijk zes maanden nadat de gedraging of het feit waartegen de klacht zich richt heeft plaatsgevonden. Aangezien klaagster na het verstrijken van de zesmaandstermijn haar klacht heeft ingediend, heeft de Commissie zich niet ontvankelijk moeten verklaren.Oordeel 2009-07

Commissie: mr. E. Cremers - Hartman, voorzitter, prof. mr. W.H.A.C.M. Bouwens en drs. E.P. Harderwijk, leden van de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen in tegenwoordigheid van mr. J. Jonkman, secretaris.

1 De klacht

Op 13 september 2009 heeft klaagster een klacht ingediend bij de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (hierna: de Commissie). Klaagster heeft de Commissie gevraagd haar oordeel uit te spreken over de vraag of zij afgekeurd had mogen worden door de betreffende luchtvaartmaatschappij (hierna: verweerder) voor de functie van stewardess vanwege het hebben van diabetes type 1. Ook heeft zij gevraagd om een oordeel over de informatievoorziening bij de sollicitatie, omdat haar toen is gezegd dat het hebben van diabetes type 1 geen probleem zou zijn.

2 De loop van de procedure

2.1 De Commissie heeft op 22 september 2009 telefonisch contact gehad met klaagster. Klaagster heeft in dat gesprek haar klacht nader toegelicht en de Commissie aanvullende informatie verschaft over de gang van zaken. Tijdens dit gesprek is ook aan de orde geweest dat een klacht binnen zes maanden moet worden ingediend.

2.2 Op 22 september 2009 heeft de Commissie klaagster per e-mail nadere schriftelijke vragen gesteld die zij ten dele al mondeling had beantwoord tijdens het telefoongesprek. De Commissie heeft klaagster op 5 oktober 2009 een rappel gestuurd met het verzoek de vragen te beantwoorden. Op 4 november 2009 heeft klaagster per e-mail op enkele van de vragen geantwoord.

2.3 Op 5 november 2009 heeft de Commissie klaagster een brief verzonden met de mededeling dat de klacht niet ontvankelijk zal moeten worden verklaard vanwege termijnoverschrijding. In die brief is tevens meegedeeld dat de Commissie op grond van de verkregen informatie een eigen onderzoek in zal stellen.

3. De feiten

3.1 Klaagster heeft gesolliciteerd bij verweerder voor de functie van stewardess. De sollicitatieprocedure betreft een aantal rondes en begint met solliciteren via een uitzendbureau. Bij dit uitzendbureau heeft klaagster gemeld dat zij diabetes type 1 heeft. Het uitzendbureau heeft haar gezegd dat dit geen probleem was.

3.2 Eind januari 2009 heeft er een schriftelijke medische keuring plaatsgevonden via de keuringsinstantie van KLM. Klaagster moest een medische vragenlijst invullen. Klaagster heeft op de vragenlijst ingevuld dat zij diabetes type 1 heeft. Klaagster heeft geen keuringsgesprek met een keurend arts gehad.

3.3 Op 25 februari 2009 zou klaagster beginnen aan de opleiding tot stewardess. Eén week voor deze startdatum is klaagster gebeld met de mededeling dat zij was afgekeurd vanwege het hebben van diabetes type 1.

3.4 Na dit telefoongesprek heeft een maand later, op verzoek van klaagster, nog een gesprek plaatsgevonden met de keurend arts. Dit was ter toelichting op de afkeuring. De keurend arts heeft haar de voorwaarden laten zien waar sollicitanten aan moeten voldoen om de functie van stewardess uit te mogen oefenen. In de voorwaarden staat dat het hebben van diabetes type 1 in de weg staat aan de functie van stewardess.

4 Overwegingen van de Commissie

Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de klacht:

4.1 Op grond van artikel 9, eerste lid, van het Besluit klachtenbehandeling aanstellingskeuringen kan een klacht worden ingediend tot uiterlijk zes maanden nadat de gedraging of het feit waartegen de klacht zich richt heeft plaatsgevonden. Klaagster heeft aangegeven dat zij een week voor 25 februari 2009, de datum waarop klaagster zou beginnen met de opleiding, te horen heeft gekregen dat zij was afgekeurd.

4.2 Klaagster heeft op 13 september 2009 een klacht ingediend bij de CKA en heeft daarmee
de zesmaandstermijn overschreden.

Op grond van vorenstaande verklaart de Commissie de klacht niet ontvankelijk.

Den Haag, 5 november 2009