Oordelen 2011


Oordeel 2011-06

Klaagster solliciteert naar de functie van Cabin Attendant bij een luchtvaartmaatschappij. De keurend arts (hierna: verweerder) acht haar wegens diabetes ongeschikt, waarna de luchtvaartmaatschappij (hierna: aspirant werkgever) besluit om klaagster niet meer aan de opleiding te laten deelnemen. Klaagster wendt zich tot de Commissie en stelt dat diabetes niet in de weg hoeft te staan aan de vervulling van de functie. Verder vermoedt zij dat er overleg is geweest tussen verweerder en de aspirant werkgever over de reden van de ongeschiktheid. Voorts vindt klaagster dat er sprake is van discriminatie, omdat zij vanwege haar chronische ziekte niet is toegelaten tot de opleiding.

Oordeel 2011-05

Klaagster solliciteert naar de functie van Cabin Attendant bij een luchtvaartmaatschappij. De keurend arts acht haar wegens diabetes ongeschikt, waarna de luchtvaartmaatschappij besluit om klaagster niet meer aan de opleiding te laten deelnemen. Klaagster wendt zich tot de Commissie en stelt dat diabetes niet in de weg hoeft te staan aan de vervulling van de functie. Verder vermoedt zij dat er overleg is geweest tussen de keurend arts en de luchtvaartmaatschappij (hierna: verweerder) over de reden van de ongeschiktheid. Voorts vindt klaagster dat er sprake is van discriminatie, omdat zij vanwege haar chronische ziekte niet is toegelaten tot de opleiding.

Oordeel 2011-04

Klager heeft gesolliciteerd voor de functie van Machinist VB (volledig Bevoegd) bij een vervoersbedrijf. De keurend arts heeft klager afgekeurd voor de functie omdat klager op het medische vragenformulier heeft vermeld dat hij in de laatste vijf jaar is behandeld aan zijn hart. Klager is het hier niet mee eens. Klager stelt dat verweerster tevens geen gedegen onderzoek heeft verricht en de aspirant werkgever had moeten wijzen op de verplichting een consult te vragen van een expertarts alvorens een uitslag te kunnen geven. Klager verzoekt de Commissie zich hier over uit te spreken.

Oordeel 2011-03

Klaagster heeft de Commissie gevraagd haar oordeel uit te spreken over de vraag of het gastouderbureau waar zij solliciteerde klaagster had mogen onderwerpen aan een medische keuring naar aanleiding van klaagsters mededeling over haar psychische gezondheid tijdens het sollicitatiegesprek. Het gastouderbureau stelt dat er geen sprake is van een aanstellingskeuring omdat er geen sprake zou zijn van een arbeidsovereenkomst, maar van een overeenkomst van opdracht.

Oordeel 2011-02

Klager verzoekt de Commissie een oordeel te geven over de keuring voor een taxipas. Klager heeft via een re-integratiebureau gesolliciteerd bij een vervoersbedrijf op de functie taxichauffeur/kleinbus. Tijdens het sollicitatiegesprek zijn vragen gesteld over klagers gezondheid, waarop klager heeft aangegeven dat hij diabetes heeft. Het vervoersbedrijf heeft aangegeven dat klager moest worden gekeurd voor de taxipas.

Oordeel 2011-01

Klager verzoekt de Commissie een oordeel te geven over de keuring voor een taxipas. Klager heeft via een re-integratiebureau gesolliciteerd bij een vervoersbedrijf op de functie taxichauffeur/kleinbus. Tijdens het sollicitatiegesprek zijn vragen gesteld over klagers gezondheid. Klager heeft toen aangegeven dat hij diabetes heeft. Het vervoersbedrijf heeft aangegeven dat klager moest worden gekeurd voor de taxipas. Vervolgens is klager afgekeurd. Hierdoor wilde het vervoersbedrijf niet met hem verder, terwijl klager reeds aan de opleiding tot taxichauffeur was begonnen. Klager stelt dat hem een baangarantie was afgegeven, verweerder bestrijdt dit.