Oordelen 2016


Oordeel 2016-07 (Klager / Defensie)

Klager heeft bij het ministerie van Defensie (Defensie) gesolliciteerd naar een militaire functie. Tijdens de sollicitatieprocedure heeft klager een militaire aanstellingskeuring ondergaan. Klager is ongeschikt bevonden voor deze functie. Vervolgens heeft klager bij Defensie zijn bedenkingen tegen de afwijzing kenbaar gemaakt. De uitslaggevend arts heeft namens Defensie de bedenkingen ongegrond verklaard, omdat de ‘papieren’ herkeuring - waarbij alle gegevens opnieuw zijn bekeken - niet heeft geleid tot een ander oordeel.
Betrokkene klaagt over het feit dat en de wijze waarop de aanstellingskeuring is verricht.

Oordeel 2016-05 (klager / aspirant werkgever)

Klager heeft bij aspirant werkgever gesolliciteerd naar de (nieuwe) functie van medewerker Incidentenbestrijding. Na het positief afronden van de onderdelen assessment, gesprek en Psychologisch Onderzoek heeft de klager een aanstellingskeuring gehad. Klager heeft alle onderdelen van de sollicitatie met goed gevolg afgrond, inclusief de aanstellingskeuring. Tijdens een telefoongesprek met de aspirant werkgever heeft klager vernomen dat hij niet in dienst wordt genomen.
Betrokkene klaagt over de gevolgde procedure en de wijze waarop hij is behandeld door aspirant werkgever. Klager veronderstelde dat hij in dienst zou worden genomen, als hij medisch geschikt is.

Oordeel 2016-04 (klaagster / aspirant werkgever)

Klaagster heeft gesolliciteerd naar de functie van onderofficier musicus. Ze heeft bij het orkest auditie gedaan en vervolgens een basispsychologisch onderzoek (BPO) ondergaan. De psycholoog die het BPO heeft afgenomen geeft een negatief advies en ze wordt niet aangenomen.

Oordeel Klacht 2016-03 (klaagster / werkgever)

Klaagster is op 15 juli 2016 in dienst getreden bij een kinderdagverblijf (hierna: werkgever) voor een periode van twaalf maanden. Op 12 september 2016 heeft werkgever de arbeidsovereenkomst met klaagster tijdens de proeftijd beëindigd. Klaagster is van mening dat haar ontslag verband houdt met haar fysieke beperkingen en medicijngebruik en (de vragen die zij heeft gesteld over) de door werkgever gewenste medische keuring.