Oordelen 2018

Oordeel 2018-02 klaagster / aspirant werkgever

Op 21 december 2017 is klaagster, als onderdeel van de sollicitatieprocedure, gevraagd een sollicitatieformulier in te vullen. De klacht richt zich tegen het stellen van gezondheidsvragen via een sollicitatieformulier.

Oordeel 2018-03 klaagster / Defensie

Klaagster heeft, als onderdeel van haar sollicitatieprocedure, een Psychologisch Onderzoek (PO) ondergaan. De psycholoog die het PO heeft afgenomen geeft een negatief advies over de geschiktheid op basis van het achterhouden van informatie. Klaagster stelt dat zij deze informatie niet bewust heeft achtergehouden.