Trefwoord: Bedrijfsarts

Oordelen

Oordeel 2016-04
Klaagster heeft gesolliciteerd naar de functie van onderofficier musicus. Ze heeft bij het orkest auditie gedaan en vervolgens een basispsychologisch onderzoek (BPO) ondergaan. De psycholoog die het BPO heeft afgenomen geeft een negatief advies en ze wordt niet aangenomen.


Adviezen

Advies 2016-27
De vraagsteller is een bedrijfsarts. Op korte termijn ontvangt zij een medewerker op haar spreekuur in het kader van een opleidingsvraag en het toekomstperspectief van de medewerker. De medewerker heeft een vaste aanstelling en werkt als begeleider bij een grote zorginstelling (gehandicaptenzorg). Het betreft een preventief spreekuur. De werkgever heeft voorafgaand aan het spreekuur de vraag voorgelegd in hoeverre de medewerker belastbaar is en welke maatregelen dienen te worden genomen om de medewerker ook in de toekomst goed te kunnen laten functioneren. De vraagsteller heeft naar aanleiding van de twee vragen van de werkgever op haar beurt de vraag voorgelegd of er afhankelijk van de uitkomst van de medische keuring contractuele gevolgen zijn voor de medewerker.

Advies 2016-38
Vallen medische keuringen die door club- of sportartsen voorafgaande aan het sluiten van een arbeidsovereenkomst met een sporter worden verricht, onder de Wet op de medische keuringen (Wmk). En zo ja, betekent dat dat dergelijke keuringen niet mogen worden verricht door club- of sportartsen (als zij niet ook bedrijfsarts zijn).

Advies 2015-30
De vraagsteller wil weten of een huisarts of een (BIG-geregistreerde) (bedrijfs)fysiotherapeut een aanstellingskeuring mag verrichten.