Trefwoord: Belastbaarheidseisen

Oordelen

Oordeel 2016-07
Klager heeft bij het ministerie van Defensie (Defensie) gesolliciteerd naar een militaire functie. Tijdens de sollicitatieprocedure heeft klager een militaire aanstellingskeuring ondergaan. Klager is ongeschikt bevonden voor deze functie. Vervolgens heeft klager bij Defensie zijn bedenkingen tegen de afwijzing kenbaar gemaakt. De uitslaggevend arts heeft namens Defensie de bedenkingen ongegrond verklaard, omdat de ‘papieren’ herkeuring - waarbij alle gegevens opnieuw zijn bekeken - niet heeft geleid tot een ander oordeel. Betrokkene klaagt over het feit dat en de wijze waarop de aanstellingskeuring is verricht.

Oordeel 2013-04 (klager / aspirant werkgever) (klager / keurend arts)
Klager heeft bij aspirant werkgever gesolliciteerd naar de functie van Hoofdconducteur (hierna: HC). In opdracht van aspirant werkgever is klager gekeurd. De keurend arts heeft klager ongeschikt geacht voor de functie van HC. Redenen voor de afkeuring zijn met name een te groot veiligheidsrisico door de medische voorgeschiedenis van klager en zijn zeer lage belastbaarheid. Klager kan zich niet in deze keuringsuitslag vinden.

Oordeel 2006-08 
Klager heeft gesolliciteerd naar de functie van geestelijk verzorger bij Defensie. De functie gaat gepaard met een aanstelling in burgerlijke openbare dienst. Defensie heeft voor de functie een aanstellingskeuring verplicht gesteld op grond van de algemene functie-eisen voor militair.

Oordeel 2006-07 
De functie van geestelijk verzorger bij Defensie betreft een functie als burger. Gevolg geven aan de opdracht tot het verrichten van een militaire aanstellingskeuring is daarom in strijd met de WMK. De keurend arts (verweerster) heeft ten aanzien van het beginsel van informed consent een eigen professionele verantwoordelijkheid zowel wat betreft het mogen keuren als wat betreft de informatieverstrekking aan de keurling.


Adviezen

Advies 2016-27
De vraagsteller is een bedrijfsarts. Op korte termijn ontvangt zij een medewerker op haar spreekuur in het kader van een opleidingsvraag en het toekomstperspectief van de medewerker. De medewerker heeft een vaste aanstelling en werkt als begeleider bij een grote zorginstelling (gehandicaptenzorg). Het betreft een preventief spreekuur. De werkgever heeft voorafgaand aan het spreekuur de vraag voorgelegd in hoeverre de medewerker belastbaar is en welke maatregelen dienen te worden genomen om de medewerker ook in de toekomst goed te kunnen laten functioneren. De vraagsteller heeft naar aanleiding van de twee vragen van de werkgever op haar beurt de vraag voorgelegd of er afhankelijk van de uitkomst van de medische keuring contractuele gevolgen zijn voor de medewerker.

Advies 2014-27
De vraag wordt gesteld of de lengte van personen een bijzondere functie-eis kan zijn ten behoeve van een aanstellingskeuring. Dit is van belang voor een bedrijf dat productiemedewerkers heeft langs een fabricagelijn. Volgens de werkgever kost het te veel geld om de lijn aan te passen aan de lengte van de (aan te stellen) medewerkers, terwijl een verkeerde lengte van de medewerker kan leiden tot diverse medische klachten.

Advies 2013-27
Vraagstelster is werkzaam bij een leverancier van witgoedartikelen. Gevraagd wordt of een aanstellingskeuring gedaan mag worden voor de functie chauffeur/bezorger witgoed artikelen.

Advies 2012-35
Een secretaresse heeft in het verleden klachten gehad aan haar hand. Zij functioneert goed, maar geeft ook duidelijk haar grenzen aan. Door organisatieverandering verdwijnt haar functie en kan ze als secretaresse met een andere taakbelasting verder. Haar werkgever vreest dat werkneemster dit fysiek niet aankan en vraagt een oordeel over de belastbaarheid. De vraag is of dit een verkapte aanstellingskeuring is en of werkneemster verplicht is hieraan mee te werken.

Advies 2008-06
In een bedrijf (particuliere beveiliging) wordt gebruik gemaakt van de FML om de belastbaarheid van medewerkers met structurele beperkingen in kaart te brengen. Vraag: is het matchen van de FML van een sollicitant met de belasting in concrete functies als een aanstellingskeuring aan te merken?

Advies 2003-02
Kunnen mensen die in ploegendienst gaan werken verplicht een aanstellingskeuring krijgen? Aangezien er hoger belastbaarheid in het werk voorkomt.

Advies 2002-03
Kan een werkgever in de aanstellingsprocedure van een nieuwe werknemer een test op nikkelallergie verlangen?