Trefwoord: Beroepsgeheim

Oordelen

Oordeel 2011-06 
Klaagster solliciteert naar de functie van Cabin Attendant bij een luchtvaartmaatschappij. De keurend arts (hierna: verweerder) acht haar wegens diabetes ongeschikt, waarna de luchtvaartmaatschappij (hierna: aspirant werkgever) besluit om klaagster niet meer aan de opleiding te laten deelnemen. Klaagster wendt zich tot de Commissie en stelt dat diabetes niet in de weg hoeft te staan aan de vervulling van de functie. Verder vermoedt zij dat er overleg is geweest tussen verweerder en de aspirant werkgever over de reden van de ongeschiktheid. Voorts vindt klaagster dat er sprake is van discriminatie, omdat zij vanwege haar chronische ziekte niet is toegelaten tot de opleiding.

Oordeel 2011-02 
Klager verzoekt de Commissie een oordeel te geven over de keuring voor een taxipas. Klager heeft via een re-integratiebureau gesolliciteerd bij een vervoersbedrijf op de functie taxichauffeur/kleinbus. Tijdens het sollicitatiegesprek zijn vragen gesteld over klagers gezondheid, waarop klager heeft aangegeven dat hij diabetes heeft. Het vervoersbedrijf heeft aangegeven dat klager moest worden gekeurd voor de taxipas.


Adviezen

Advies 2014-23
Een bedrijfsarts vraagt of het is toegestaan om bepaalde werknemers ‘preventief’ te keuren tijdens een ‘vrijwillig’ spreekuur en op basis hiervan een functionele mogelijkhedenlijst (fml) op te stellen. Deze werknemers zijn op het moment van keuren niet ziek gemeld, maar het is wel bekend dat zij medische problemen hadden en/of hebben. De werkgever wil de fml gebruiken om te bepalen welke werknemers in het kader van een reorganisatie dienen te worden herplaatst.

Advies 2011-06 
Een bedrijfsarts heeft een aspirant-politieagent gekeurd voorafgaande aan de opleiding. Aan het begin van de opleiding komt de werkgever er achter dat de aspirant-politieagent een chronische ziekte heeft. De werkgever wil nu van de bedrijfsarts weten of de aspirant-politieagent zijn ziekte bij de aanstellingskeuring had gemeld. De bedrijfsarts vraagt zich af of hij deze informatie aan de werkgever mag geven.

Advies 2010-13
Een bedrijfsarts heeft een sollicitant gekeurd voor een functie bij de politie. Het betrof een aanstellingskeuring. De bedrijfsarts heeft de keurling goedgekeurd en deze persoon is vervolgens aan de vereiste opleiding begonnen. Een maand na de aanstelling is de werknemer uitgevallen wegens knieklachten. 

Advies 2009-22
Een werknemer wil solliciteren op de functie van proces-operator bij een olieraffinaderij. Een aanstellingskeuring maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. Hij vraagt de CKA allereerst wat de bijzondere functie-eisen zijn voor het dragen van persluchtmaskers.

Advies 2008-14
Vraag van een bedrijfsarts van de Dienst Stadsbeheer van een gemeente. Een aantal parkeercontroleurs solliciteren intern naar de functie van Inspecteur Openbare Ruimten. De vraag is of voor deze nieuwe functie een aanstellingskeuring is toegestaan.

Advies 2003-05
Moet iemand die seropositief is dat melden tijdens een sollicitatieprocedure en een aanstellingskeuring?