Trefwoord: Beroepsziekten

Advies 2009-23
De CKA is gevraagd of de aanstellingskeuring als instrument kan worden ingezet om gezondheidsschade als gevolg van inhaleerbare allergene stoffen zo goed mogelijk te voorkomen. Daarbij is tevens gemeld dat de Commissie Arbeidsomstandigheden SER overweegt de Minister van SZW te adviseren een extra risico van 1% aan blootstellingniveau toe te staan.