Trefwoord: Buitenlandse arts

Oordelen

Oordeel 2015-01 
Klager heeft bij een internationale organisatie gesolliciteerd voor de functie van inspecteur. Na het afronden van een schriftelijke test en een sollicitatiegesprek, deelt de aspirant werkgever mee dat hij de intentie heeft om de klager een arbeidsovereenkomst aan te bieden, indien hij aan bepaalde voorwaarden voldoet. Een van deze voorwaarden is het afleggen van een medische keuring. Na de keuring verneemt klager van werkgever dat hem geen arbeidsovereenkomst wordt aangeboden.


Adviezen

Advies 2013-05
Een advocaat vraagt namens een Duitse werkgever of een Duitse arts een keurend arts in de zin van de Wet op de medische keuringen (Wmk) kan zijn, en zo ja, onder welke voorwaarden.
Het betreft in deze kwestie een Duitse werkgever die in Duitsland zijn sollicitanten reeds laat keuren door een Duitse arts. De werkgever zal binnenkort zijn activiteiten uitbreiden naar Nederland. Daarbij wil de Duitse werkgever de Nederlandse sollicitanten voorafgaand aan de aanstelling dezelfde keuring laten ondergaan als haar Duitse werknemers.