Trefwoord: Chronische ziekte

Oordeel 2009-05
De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) is gevraagd haar oordeel uit te spreken over de vraag of de uitslaggevend keuringsarts als eindverantwoordelijke voor de aanstellingskeuring in strijd met de Wet op de medische keuringen (Wmk) heeft gehandeld door klaagster niet goed te informeren over het feit dat het hebben van astma een reden voor afkeuring vormt.

Oordeel 2009-03
De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) is gevraagd haar oordeel uit te spreken over de vraag of de Koninklijke Luchtmacht als werkgever in strijd met de Wet op de medische keuringen (Wmk) heeft gehandeld door klaagster niet goed en tijdig voor te lichten over het feit dat het hebben van astma een reden voor afkeuring vormt.

Oordeel 2005-08
Klager is monteur en solliciteert via een bemiddelingsbureau naar de functie van chefmonteur elektrotechniek. Tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek wordt klager verzocht mee te werken aan een aanstellingskeuring, te verrichten door een bedrijfsarts, werkzaam bij een Arbo-dienst. Klager vult een algemene vragenlijst in en ondergaat laboratorium- en biometrisch onderzoek. De keurend arts twijfelt aan de rechtmatigheid van de keuring, maar verricht desondanks de keuring en constateert rugbeperkingen. Telefonisch vindt naderhand contact plaats met werkgever. Klager wordt vervolgens niet aangenomen in verband met zijn rug.

Oordeel 2005-07 
Klager solliciteert naar de functie van chefmonteur bij een installatiebedrijf. In de functieomschrijving worden geen fysieke functie-eisen genoemd. Tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek wordt klager gevraagd mee te werken aan een aanstellingskeuring en worden aan hem mondeling de functie-eisen meegedeeld. Klager heeft geen schriftelijke informatie over de medische functie-eisen en over zijn rechten gekregen. Weigeren van de keuring zou een afwijzing voor de functie betekenen.


Advies 2011-24
Een sollicitant voor de functie van beveiliger vraagt de CKA of hij voor deze functie aan een medische keuring onderworpen mag worden en of het stellen van vragen over zijn chronische ziekte in het sollicitatieformulier en tijdens het sollicitatiegesprek is toegestaan.

Advies 2011-22
Adviesvraagster heeft een aanstelling als stewardess. Daarvoor dient zij een aanstellingskeuring te ondergaan waaronder het invullen van een vragenlijst. Zij heeft de ziekte van Bechterew, zonder daarvan enige belemmering in haar dagelijks functioneren in haar huidige fysiek belastende werk of thuis te ondervinden. Zij verwacht echter zonder meer te worden afgekeurd wanneer zij melding maakt van haar ziekte. Zij vraagt de CKA om advies over de mededelingsplicht.

Advies 2011-06 
Een bedrijfsarts heeft een aspirant-politieagent gekeurd voorafgaande aan de opleiding. Aan het begin van de opleiding komt de werkgever er achter dat de aspirant-politieagent een chronische ziekte heeft. De werkgever wil nu van de bedrijfsarts weten of de aspirant-politieagent zijn ziekte bij de aanstellingskeuring had gemeld. De bedrijfsarts vraagt zich af of hij deze informatie aan de werkgever mag geven.