Trefwoord: Contra-indicatie

Oordeel 2009-05
De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) is gevraagd haar oordeel uit te spreken over de vraag of de uitslaggevend keuringsarts als eindverantwoordelijke voor de aanstellingskeuring in strijd met de Wet op de medische keuringen (Wmk) heeft gehandeld door klaagster niet goed te informeren over het feit dat het hebben van astma een reden voor afkeuring vormt.

Oordeel 2009-03
De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) is gevraagd haar oordeel uit te spreken over de vraag of de Koninklijke Luchtmacht als werkgever in strijd met de Wet op de medische keuringen (Wmk) heeft gehandeld door klaagster niet goed en tijdig voor te lichten over het feit dat het hebben van astma een reden voor afkeuring vormt.

Oordeel 2005-09
Klager krijgt tijdens het sollicitatiegesprek mondelinge informatie over de functie-eisen en de keuring, die bestaat uit onder meer een fietsproef. Op het vragenformulier vermeldt klager, dat hij diabetes heeft. De keurend arts verricht een volledige keuring. Telefonisch hoort klager, dat hij onder meer is afgekeurd op grond van diabetes.


Advies 2011-01
Adviesvrager vraagt de CKA of een keuring voor treinmachinist is toegestaan voor de functie van gereedschapsmachinist en of deze niet te zwaar is. Ook vraagt hij of hij had mogen worden afgekeurd vanwege zijn diabetes.

Advies 2004-09
Advies inzake keuringsbeleid voor de functie van politie agent in executieve dienst.

Advies 2010-19
Mag voor de opleiding Master Politiekundige de eis worden gehanteerd dat een kandidaat met epilepsie 100% aanvalsvrij is en dat een aandoening als epilepsie niet deels, maar volledig verdwenen is? De motivering van deze eis is dat de aandoeningen gevaren kunnen vormen voor de agent zelf, zijn collega’s of de directe omgeving. Het gaat hier om een executieve functie bij de politie.
Is deze eis en daarmee de uitsluiting van personen van de toegang tot de opleiding in strijd met de Wet op de medische keuringen (WMK)?

Advies 2010-14
Naar aanleiding van een afkeuring voor de functie van wachtmeester bij de marechaussee of van beroepsbrandweerman, waarbij de reden voor de afkeuring gelegen is in scoliose, wordt de CKA de vraag gesteld of hierover iets te vinden is in de wet- en regelgeving of waar verder advies kan worden gevraagd.


Aanbeveling 2010-02 
Een vakbond voor Nederlands cabinepersoneel (hierna: de vakbond) heeft namens zes van haar leden een klacht ingediend bij de Commissie. Op grond van een wijziging van internationale regelgeving was de betreffende luchtvaartmaatschappij gehouden al het cabinepersoneel dat langer dan vijf jaar geleden een medische keuring had ondergaan, vóór 1 januari 2010 te herkeuren. De betreffende zes leden van de vakbond waren hierbij afgekeurd vanwege diabetes of een verhoogd risico op trombose.