Trefwoord: Functionele mogelijkhedenlijst (FML)

Adviezen

Advies 2017-25
Adviesvrager is werkzaam als arbeidsdeskundige. Hij wil weten hoe lang een Functionele mogelijkhedenlijst (FML) maximaal geldig is en waar dit is geregeld.

Advies 2016-26
Vraagsteller is 15 jaar in dienst bij zijn werkgever. Hij heeft 12 jaar als monteur gewerkt. Daarna heeft hij een kantoorfunctie gekregen, laatst als hoofd. Vraagsteller is ruim een half jaar geleden ziek geworden en is inmiddels door de bedrijfsarts beter verklaard voor de functie als hoofd.

Advies 2014-23
Een bedrijfsarts vraagt of het is toegestaan om bepaalde werknemers ‘preventief’ te keuren tijdens een ‘vrijwillig’ spreekuur en op basis hiervan een functionele mogelijkhedenlijst (fml) op te stellen. Deze werknemers zijn op het moment van keuren niet ziek gemeld, maar het is wel bekend dat zij medische problemen hadden en/of hebben. De werkgever wil de fml gebruiken om te bepalen welke werknemers in het kader van een reorganisatie dienen te worden herplaatst.

Advies 2011-43 
Bij een bedrijf met Sociale Werkvoorziening, waar aangepast werk wordt aangeboden aan personen met een WSW indicatie, waarbij urenbeperking vaak voorkomt, wordt de bedrijfsarts regelmatig gevraagd om een FML op te stellen voor werknemers die al actief zijn binnen het bedrijf. Hij vraagt de CKA om advies ten aanzien van drie verschillende situaties waarvoor een FML wordt gevraagd. 

Advies 2011-37
Een bedrijfsarts vraagt of zij werknemers mag keuren die in het kader van een reorganisatie worden herplaatst in een andere functie. De bedrijfsarts moet de belastbaarheid van deze werknemers in kaart brengen om de geschiktheid voor de functie bij het nieuwe bedrijfsonderdeel vast te stellen. De werknemer dient voordat hij/zij het spreekuur bezoekt een verklaring te ondertekenen.

Advies 2010-17B
De vraag aan de CKA luidt nu in hoeverre de aangepaste functierisicokaart zich goed verhoudt tot de WMK.

Advies 2010-17A
Een arbeidsdeskundige vraagt de CKA om advies in verband met het gebruik van een functierisicokaart. Het is de bedoeling dat binnen het bedrijf waar hij werkzaam is, voor elke functie een op de functie gerichte functierisicokaart wordt gemaakt door een register-arbeidsdeskundige. De CKA is in oktober 2010 al per mail nadere vragen gesteld over de functierisicokaart en het gebruik hiervan.

Advies 2010-02
Een bedrijfsarts stelt de CKA de vraag of deze op verzoek van de werkgever een nieuwe Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) mag opstellen vanwege de herplaatsing van een werknemer in een nieuwe functie. De update van de FML is in verband met een noodzakelijke verandering van functie voor iemand die medische beperkingen had/heeft. In de huidige functie ondervindt de werknemer geen hinder van zijn medische beperkingen.