Trefwoord: Geheimhouding

Oordelen

Oordeel 2004-16
Uitzendkrachten bij havenbedrijf solliciteren op vacatures. Advertentie zegt niets over aanstellingskeuring. Sollicitatieformulier zegt niets over aanstellingskeuring. Sollicitatieformulier stelt vraag over gezondheid. Sollicitanten krijgen voor keuring geen infromtatie over doel, welke vragen en onderzoeken en hun rechten. Werkgever heeft geen medische functie-eisen op schrift gesteld, geen advies gevraagd aan Arbo-arts, geen overleg gehad met OR. Keurend arts keurt sollicitanten goed maar voorziet veiligheidsrisico′s in de toekomst.

Oordeel 2004-11
Voor beoogde functie is geen aanstellingskeuring verplicht. Tijdens sollicitatiegesprek komt gewicht van sollicitant aan de orde. Werkgever vraagt sollicitant mee te werken aan medisch onderzoek door bedrijfsarts. Bedrijfsarts werkt hieraan mee en geeft negatief advies op grond waarvan werkgever besluit aanstelling niet door te laten gaan.

Oordeel 2004-10
Klager werkt bij een beveiligingsbedrijf en is gedetacheerd bij verweerster. Verweerster is een gemeente. Klager solliciteert naar de functie Toezichthouder bij gemeente. Bij de sollicitatieprocedure hoort geen aanstellingskeuring. P.en O.-functionaris brengt overgewicht klager ter sprake. Hij vraagt zich af of dit overgewicht toekomstige fysieke problemen kan veroorzaken.

Oordeel 2003-05
Reïntegratiebedrijf geeft informatie aan toekomstige werkgever over arbeidshandicap sollicitante, waardoor baan niet doorgaat.


Adviezen

Advies 2015-19
Een werknemer heeft in het verleden een aanstellingskeuring gehad in verband met zijn nieuwe functie. Voorafgaand aan deze keuring diende hij een formulier in te vullen, met daarin onder andere vragen over ziekteverzuim in het verleden. De werknemer heeft de aanstellingskeuring positief afgerond en ging de betreffende functie vervullen.

Anderhalf jaar na de aanstellingskeuring is de werknemer uitgevallen wegens medische klachten. De werknemer heeft aangegeven dat hij mogelijk onjuiste informatie heeft verstrekt, dan wel relevante informatie heeft achtergehouden tijdens de keuring. De werkgever vraagt of het mogelijk is om het formulier van de aanstellingskeuring in te zien of op een andere manier te achterhalen of werknemer onjuiste informatie heeft gegeven tijdens de aanstellingskeuring.

Advies 2011-16 
Adviesvrager is bedrijfsarts, werkzaam voor een arbodienst. Hij heeft een sollicitant op basis van een aanstellingskeuring afgekeurd. Betrokkene wil nu een second opinion. De bedrijfsarts vraagt de CKA of dit kan en zo ja, bij wie de second opinion kan worden uitgevoerd. 

Advies 2010-13
Een bedrijfsarts heeft een sollicitant gekeurd voor een functie bij de politie. Het betrof een aanstellingskeuring. De bedrijfsarts heeft de keurling goedgekeurd en deze persoon is vervolgens aan de vereiste opleiding begonnen. Een maand na de aanstelling is de werknemer uitgevallen wegens knieklachten.

Advies 2009-11 
Een arboconsulent vraagt de CKA of zijn arbodienst een werkgever informatie mag geven over een keuring die anderhalf jaar geleden (in 2007) heeft plaatsgevonden. De keurling is destijds geschikt bevonden voor de beoogde functie, maar blijkt nu versleten knieën te hebben. Hij zou onlangs tegen de werkgever hebben gezegd dat hij al jaren last van zijn knieën heeft. De werkgever vraagt nu aan de arbodienst of de keurling bij de destijds uitgevoerde keuring zijn knieklachten heeft gemeld.
De arbodienst vraagt zich af of hij antwoord mag geven op deze vraag en zo ja, welke consequenties het beantwoorden van de vraag heeft.