Trefwoord: Geldigheid van de uitslag

Adviezen

Advies 2018-19

Mag een sollicitant opnieuw medisch gekeurd worden, vanwege het tijdsverloop tussen de eerdere aanstellingskeuring en de feitelijke aanvang van de aanstelling?