Trefwoord: Gezondheidsverklaring

Adviezen

Advies 2017-08
Na drie tijdelijke contracten in twee jaar is adviesvrager in vaste dienst getreden bij haar werkgever. De werkgever had een formulier overhandigd over een gezondheidsverklaring voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering van de verzekeraar. De werkgever vraagt haar het formulier in te vullen en te ondertekenen. Hierin staan vragen over drank-, drugs- en rookgewoonten en vragen over klachten, aandoeningen en ziektes van geestelijke en lichamelijke aard.
Volgens adviesvrager is het de werkgever die voor haar een verzekering afsluit. De werkgever heeft te kennen gegeven dat als adviesvrager geen gezondheidsverklaring afgeeft, zij niet wordt uitbetaald bij ziekte.

Advies 2013-26
Een werkgeefster wil weten of zij sollicitanten een gezondheidsverklaring mag laten ondertekenen en zo ja, of zij die zelf mag opstellen. Zij denkt daarbij aan de verklaringen die arbeidsongeschiktheids- en levensverzekeraars potentiële verzekerden laten ondertekenen. Dit ongeacht of er sprake is van bijzondere eisen op het punt van de medische geschiktheid, dus ook als er geen aanstellingskeuring mag worden verricht.

Advies 2013-16
Vraagsteller werkt voor een klant op bouwmachines en heeft een allergie voor wespenbeten. Hij vraagt zich af wat hij kan doen nu de klant een gezondheidsverklaring verlangt.

Advies 2013-10
Vraagsteller heeft een WW-uitkering en doet via het UWV mee aan een ronde van ‘korte’ kennismakingsgesprekken (speeddate-sollicitatie) met een taxibedrijf. Het taxibedrijf wil dat sollicitanten een gezondheidsverklaring overhandigen. Vraagsteller had deze informatie of een verzoek daartoe niet vanuit UWV ontvangen en wil weten hoe om te gaan met mogelijke vragen over zijn gezondheid bij het gesprek. Ook wil hij weten of hij moet melden dat hij een oogoperatie heeft ondergaan. Hij kan momenteel autorijden.

Advies 2005-24
Mag de aanstaande werkgever een gezondheidsverklaring vragen?

Advies 2003-04
Is het mogelijk medische verklaringen te eisen van personeel in de kinderopvang (dit om gevaar voor de gezondheid van de kinderen uit te sluiten)?