Trefwoord: Herplaatsingsplicht

Advies 2018-19

Nadat de functie van een werknemer bij een reorganisatie is komen te vervallen, biedt de werkgever aan de werknemer een andere functie aan. De werknemer is van mening dat de nieuwe functie niet passend is, in verband met medische beperkingen.