Trefwoord: Hijskraanmachinisten

Advies 2017-05
De adviesvrager wil weten in hoeverre hijskraanmachinisten nog verplicht zijn om te voldoen aan medische eisen. Volgens adviesvrager bestaat er geen verplichting tot het keuren van hijskraanmachinisten. Adviesvrager gaat gevoelsmatig ervan uit dat hijskraanmachinisten aan specifieke (gezondheids-)eisen moeten voldoen.