Trefwoord: Internationale regelgeving

Oordelen

Oordeel 2015-02
Klager heeft gesolliciteerd naar de functie van reservist bij de Koninklijke Landmacht (ministerie van Defensie). Uit de aanstellingskeuring bleek dat klager aan beide oren gehoorverlies heeft. Klager heeft vervolgens om nader onderzoek gevraagd. De KNO-arts die dit specialistische onderzoek heeft uitgevoerd heeft het gehoorverlies bevestigd. Klager is vervolgens niet geschikt verklaard voor de functie van militair ambtenaar.

Oordeel 2015-01 
Klager heeft bij een internationale organisatie gesolliciteerd voor de functie van inspecteur. Na het afronden van een schriftelijke test en een sollicitatiegesprek, deelt de aspirant werkgever mee dat hij de intentie heeft om de klager een arbeidsovereenkomst aan te bieden, indien hij aan bepaalde voorwaarden voldoet. Een van deze voorwaarden is het afleggen van een medische keuring. Na de keuring verneemt klager van werkgever dat hem geen arbeidsovereenkomst wordt aangeboden.

Oordeel 2005-12
Keurend artsen moeten zich ervan vergewissen dat ook internationale bijzondere eisen van medische geschiktheid zijn beschreven volgens de voorschriften van de WMK met het oog op de transparantie die door de WMK wordt beoogd. Vooral nu er in medische kringen verschillend wordt gedacht over de inzetbaarheid voor risicofuncties.

Oordeel 2005-11
Medisch onderzoek voor de functie Cabin Attendant tijdens opleiding en ongeschikt verklaard voor de functie vanwege diabetes. Opleiding beëindigd.


Adviezen

Advies 2016-16
De vraagsteller heeft medewerkers in dienst met een arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht die hij in Frankrijk te werk wil stellen. De Franse arbeidsinspectie stelt op grond van bepaling R.1262-10 van het Franse wetboek dat hij zijn medewerkers een medisch onderzoek moet laten ondergaan. Op grond van deze bepaling moet de werkgever zijn medewerkers (voor aanvang van het contract) een medisch onderzoek aanbieden, tenzij hij in staat is om te bewijzen dat zijn medewerkers gelijkwaardig medisch toezicht genieten in het land waarvandaan er gedetacheerd wordt. Het gevraagde omvat het medisch onderzoek (en eventuele periodieke onderzoeken) en de opleiding en preventie van medewerkers op het gebied van gezondheid.
De vraagsteller vraagt of dit verenigbaar is met de Wet op de medische keuringen (Wmk) en gelet daarop of de Franse arbeidsinspectie dit van hem mag vragen.

Advies 2009-12
Een HR consultant werkt voor een Nederlandse rechtspersoon, die werkzaamheden ontplooit in de medical device industrie. Voor dit bedrijf werken o.a. een aantal sales managers, die voornamelijk in het buitenland werkzaam zijn. De sales managers verkopen medische apparatuur in voornamelijk buitenlandse ziekenhuizen of verhelpen problemen aan de apparatuur. Het gaat om apparatuur die gebruikt wordt in de cardiochirurgie en radiologie, waarbij gebruik wordt gemaakt van contrastvloeistoffen en injectienaalden. Deze werknemers geven geregeld demonstraties voor het ziekenhuispersoneel en kunnen in aanraking komen met deze vloeistoffen/naalden.
De directie overweegt de sales managers verplicht te laten keuren. De HR consultant vraagt aan de CKA of de Wet op de medische keuringen (Wmk) van toepassing is op de buitenlandse werknemers en tevens of de Wmk voor deze functie een medische keuring toestaat.

Advies 2003-02
Kunnen mensen die in ploegendienst gaan werken verplicht een aanstellingskeuring krijgen? Aangezien er hoger belastbaarheid in het werk voorkomt.