Trefwoord: Inzage medisch dossier

Adviezen

Advies 2015-33
Een bedrijfsarts kreeg van een werkgever de vraag of hij een sollicitant wilde keuren. De betreffende kandidaat heeft een handicap. De sollicitant gaf aan dat de werkgever inzage mag hebben in zijn medische dossier. Voor de functie gelden geen specifieke functie-eisen, op basis waarvan de bedrijfsarts meent niet te mogen keuren. Handelt de bedrijfsarts correct?