Trefwoord: Leidraad aanstellingskeuringen

Oordelen

Oordeel 2006-10
Klager heeft gesolliciteerd naar de functie van geestelijk verzorger bij Defensie. De functie gaat gepaard met een aanstelling in burgerlijke openbare dienst. Defensie heeft voor de functie een aanstellingskeuring verplicht gesteld op grond van de algemene functie-eisen voor militair.

Oordeel 2006-09
Klager heeft gesolliciteerd naar de functie van geestelijk verzorger bij Defensie. De functie gaat gepaard met een aanstelling in burgerlijke openbare dienst. Defensie heeft voor de functie een aanstellingskeuring verplicht gesteld op grond van de algemene functie-eisen voor militair.


Adviezen

Advies 2015-30
De vraagsteller wil weten of een huisarts of een (BIG-geregistreerde) (bedrijfs)fysiotherapeut een aanstellingskeuring mag verrichten.

Advies 2013-24
Vraagstelster is werkzaam in de (ouderen)zorg en vraagt zich af of een aanstellingskeuring mag plaatsvinden voor de functies helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen.

Advies 2012-10
Adviesvrager is politieagent. Vanuit werkgever is opgelegd dat alle agenten in executieve dienst een fitheidstest (FVT) moeten ondergaan. Voorafgaand aan deze test moet een medische vragenlijst ingevuld worden. Indien de werknemer op het formulier op een of meerdere vragen een ‘ja’ invult, volgt een gesprek met de arboarts, die vervolgens beoordeelt of de werknemer de fitheidstest mag afleggen. Omdat de adviesvrager diabetes heeft, wil hij graag weten of deze informatie van hem mag worden gevraagd. Hij wil weten of de werkgever medische informatie mag inwinnen en kan doorspelen naar de arbodienst en of daar consequenties aan kunnen worden verbonden.

Advies 2012-08
Een bedrijfsarts, werkzaam voor een ziekenhuis, vraagt zich af of een aanstellingskeuring mag plaatsvinden om vast te stellen of een sollicitant drager is van Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA).

Advies 2012-02 
Een bedrijfsarts voor een bedrijf voor taxi-/rolstoel-/bus-/invalide- en schoolvervoer stelt de CKA een vraag over het keuringsbeleid, vanwege hoog verzuim onder starters.

Advies 2011-39
Vragensteller wil weten of er een lijst bestaat met de beroepen waarvoor een aanstellingskeuring is toegestaan.

Advies 2009-14
Een directeur van een basisschool wil haar medewerkers, voor wie het gymonderwijs geen onderdeel van de pabo-opleiding uitmaakte, verplichten om een aanvullende gymopleiding te volgen. Een medewerker kan vrijstelling van deze verplichting krijgen als de bedrijfsarts een verklaring afgeeft dat de medewerker de opleiding om medische redenen niet kan volgen.
De betreffende bedrijfsarts vraagt de CKA is of er sprake is van een aanstellingskeuring als zij een medewerker keurt om te bezien of deze verklaring kan worden afgegeven.

Advies 2008-14
Vraag van een bedrijfsarts van de Dienst Stadsbeheer van een gemeente. Een aantal parkeercontroleurs solliciteren intern naar de functie van Inspecteur Openbare Ruimten. De vraag is of voor deze nieuwe functie een aanstellingskeuring is toegestaan.