Trefwoord: Leidraad Preventief Medisch Onderzoek van werkenden

Advies 2012-25
Een medewerker bij een gemeente legt de vraag voor of de invoering van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) voor alle medewerkers van de afdeling Handhaving in strijd is met de Wet op de medische keuringen (WMK).