Trefwoord: Leidraad verplichte medische keuringen

Advies 2017-01
Volgens adviesaanvrager worden binnen de ambulancezorg medewerkers onderworpen aan een Periodieke Arbeidskundige Monitor (PAM-keuring). Deze keuring omvat een medische vragenlijst, biometrische keuring en een fysieke test. De medische vragenlijst bevat vragen over de algemene gezondheidstoestand. Volgens adviesaanvrager worden er vragen gesteld die niet relevant zijn gelet op doel en aard van de PAM-keuring. Zo wordt er gevraagd naar geslachtsziekte, tumoren en familie. Dergelijke vragen maken, volgens adviesaanvrager, een (onnodige) inbreuk op zijn privacy. Adviesaanvrager wil weten of hij verplicht is om dergelijke vragen te beantwoorden.

Advies 2013-22
Een huisarts vraagt welke regelgeving van toepassing is op tussentijdse keuringen van bijvoorbeeld piloten en brandweermannen.

Advies 2012-30
Een vakbondsvertegenwoordiger stelt vragen namens een werknemer, die al 8 jaar in de functie van brandweerman werkzaam is bij de overheid. Elke drie jaar vindt er een geneeskundig onderzoek plaats. Er wordt gekeurd op basis van dezelfde eisen, die gelden bij een aanstellingskeuring voor defensiepersoneel en repressief brandweerpersoneel.
Bij de laatste periodieke keuring wordt de werknemer afgekeurd, naar aanleiding van een afwijking met betrekking tot het kleuronderscheidend vermogen.

Advies 2012-09 
De vraag gaat over keuringen in de railinfra-branche, voor de functies Veiligheidsman en Leider Werkplekbeveiliging. De medische eisen voor deze functies zijn geschrapt uit het Besluit Spoorwegpersoneel. Toch worden de keuringen nog steeds uitgevoerd op grond van de oude regelgeving. Wanneer zijn aanstellingskeuringen mogelijk en wanneer is er sprake van een verplichte medische keuring tijdens dienstverband?

Advies 2010-01
Een medewerker bij een chemisch bedrijf heeft een vakbond de vraag gesteld of hij recht heeft op een herkeuring. Iedereen binnen het bedrijf moet een brandweerkeuring ondergaan om vervolgens een brandweercursus te gaan volgen. De werknemer is goedgekeurd, maar wil de cursus (wegens ervaringen met brand in het verleden) niet volgen. De werknemer is van mening dat hij afgekeurd had moeten worden en wil daarom herkeurd worden. De werkgever dreigt echter met ontslag. Vervolgens wordt de CKA gevraagd of de WMK hier van toepassing is en of de werknemer recht heeft op een herkeuring.

Advies 2009-16
Verzoekster is reeds begonnen met haar werk als receptioniste. De proeftijd is verstreken. Zij heeft een arbeidshandicap en heeft dit gemeld tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek. De werkgever wil haar nu laten keuren.
Verzoekster vraagt of deze keuring is toegestaan.