Trefwoord: Niet bindend oordeel

Oordelen

Oordeel 2015-01 
Klager heeft bij een internationale organisatie gesolliciteerd voor de functie van inspecteur. Na het afronden van een schriftelijke test en een sollicitatiegesprek, deelt de aspirant werkgever mee dat hij de intentie heeft om de klager een arbeidsovereenkomst aan te bieden, indien hij aan bepaalde voorwaarden voldoet. Een van deze voorwaarden is het afleggen van een medische keuring. Na de keuring verneemt klager van werkgever dat hem geen arbeidsovereenkomst wordt aangeboden.

Adviezen

Advies 2014-16B 
Vraagsteller wil weten of er een boete opgelegd kan worden bij onterechte aanstellingskeuringen.