Trefwoord: Onafhankelijkheid

Oordeel 2011-04 
Klager heeft gesolliciteerd voor de functie van Machinist VB (volledig Bevoegd) bij een vervoersbedrijf. De keurend arts heeft klager afgekeurd voor de functie omdat klager op het medische vragenformulier heeft vermeld dat hij in de laatste vijf jaar is behandeld aan zijn hart. Klager is het hier niet mee eens. Klager stelt dat verweerster tevens geen gedegen onderzoek heeft verricht en de aspirant werkgever had moeten wijzen op de verplichting een consult te vragen van een expertarts alvorens een uitslag te kunnen geven. Klager verzoekt de Commissie zich hier over uit te spreken.

Oordeel 2004-13
Keurend arts geeft ongevraagd advies over laserbehandeling aan aspirant sollicitant, zonder te wijzen op risico′s en gevaren, die daaraan gebonden zijn.

Oordeel 2004-11
Voor beoogde functie is geen aanstellingskeuring verplicht. Tijdens sollicitatiegesprek komt gewicht van sollicitant aan de orde. Werkgever vraagt sollicitant mee te werken aan medisch onderzoek door bedrijfsarts. Bedrijfsarts werkt hieraan mee en geeft negatief advies op grond waarvan werkgever besluit aanstelling niet door te laten gaan.


Advies 2009-02
Een bedrijfsarts vraagt de CKA een algemeen advies over de toelaatbaarheid van aanstellingskeuringen. Hij is van mening dat alleen voor een beperkt aantal clusters van functies een keuring is toegestaan.
Daarnaast vraagt de bedrijfsarts of hij de betreffende werkgever tegemoet kan komen in het verzoek om een aanstellingskeuring te verrichten indien de werkgever zeer snel een sollicitant aanneemt en deze ook daadwerkelijk op de dag van de sollicitatie de bedongen werkzaamheden laat verrichten.