Trefwoord: Ontbindende voorwaarde

Advies 2014-17 
In de arbeidsovereenkomst is een ontbindende voorwaarde opgenomen. Die voorwaarde houdt in dat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden indien de bedrijfsarts die de aanstellingskeuring na ondertekening van de arbeidsovereenkomst uitvoert, de werknemer ongeschikt verklaart. Is dat toegestaan?