Trefwoord: Overname/reorganisatie

Adviezen

Advies 2014-23
Een bedrijfsarts vraagt of het is toegestaan om bepaalde werknemers ‘preventief’ te keuren tijdens een ‘vrijwillig’ spreekuur en op basis hiervan een functionele mogelijkhedenlijst (fml) op te stellen. Deze werknemers zijn op het moment van keuren niet ziek gemeld, maar het is wel bekend dat zij medische problemen hadden en/of hebben. De werkgever wil de fml gebruiken om te bepalen welke werknemers in het kader van een reorganisatie dienen te worden herplaatst.

Advies 2014-11
Een vrouwelijke chauffeur heeft altijd voor bedrijf A gewerkt. Dit bedrijf wordt thans overgenomen door bedrijf B waarbij de werkzaamheden van de betreffende chauffeur wijzigen in rolstoelvervoer. De chauffeur had bij A al rugklachten en nu wil het overnemende bedrijf haar herkeuren. Een bedrijfsarts vraagt of dat mag.

Advies 2010-11
Een adviseur P&O van een bedrijf wendt zich tot de CKA met een vraag betreffende een overname, waarbij het nog om de voorbereidende fase gaat. Bij de overname ontstaat de situatie ‘mens volgt werk’. Bij de vervreemder bestaat een groep functies waarvoor een aanstellingskeuring aangewezen is. De verkrijger stelt dat diens functies wezenlijk anders zijn dan bij de vervreemder en dat voor de betreffende groep functies een aanstellingskeuring dient te worden ondergaan.
De vraag luidt in welke situatie een nieuwe keuring nodig/mogelijk is en in welke situatie niet.