Trefwoord: Periodieke keuring

Adviezen

Advies 2014-10
Vraagstelster wil weten of het gebruikelijk is dat de kosten voor een verplichte keuring door de keurling zelf worden voldaan.

Advies 2013-22
Een huisarts vraagt welke regelgeving van toepassing is op tussentijdse keuringen van bijvoorbeeld piloten en brandweermannen.

Advies 2012-30
Een vakbondsvertegenwoordiger stelt vragen namens een werknemer, die al 8 jaar in de functie van brandweerman werkzaam is bij de overheid. Elke drie jaar vindt er een geneeskundig onderzoek plaats. Er wordt gekeurd op basis van dezelfde eisen, die gelden bij een aanstellingskeuring voor defensiepersoneel en repressief brandweerpersoneel.
Bij de laatste periodieke keuring wordt de werknemer afgekeurd, naar aanleiding van een afwijking met betrekking tot het kleuronderscheidend vermogen.

Advies 2012-09 
De vraag gaat over keuringen in de railinfra-branche, voor de functies Veiligheidsman en Leider Werkplekbeveiliging. De medische eisen voor deze functies zijn geschrapt uit het Besluit Spoorwegpersoneel. Toch worden de keuringen nog steeds uitgevoerd op grond van de oude regelgeving. Wanneer zijn aanstellingskeuringen mogelijk en wanneer is er sprake van een verplichte medische keuring tijdens dienstverband?

Advies 2011-01 
Adviesvrager vraagt de CKA of een keuring voor treinmachinist is toegestaan voor de functie van gereedschapsmachinist en of deze niet te zwaar is. Ook vraagt hij of hij had mogen worden afgekeurd vanwege zijn diabetes.

Advies 2008-08
Is een aanstellingskeuring toegestaan voor medewerkers van een koffiefabriek die in extreme kou werken? Andere vraag is of de periodieke keuring als Verplichte Medische Keuring is toegestaan op basis van bedrijfsbeleid. Ten slotte de vraag of de uitslag van deze verplichte keuring zonder expliciete toestemming van de werknemer mag worden doorgegeven aan de werkgever.

Advies 2005-17
Verplichte brandweerkeuring.