Trefwoord: Pmo (voorheen pago)

Oordeel 2003-07
Arbo-dienst gebruikt bij keuring aspirant leerling in de bouw vragenlijst over de gezondheid, die te uitgebreid en te ongericht is.


Advies 2017-02
De adviesvrager deelt mee dat in het concept arbobeleid van de werkgever voor de komende jaren de volgende passage is opgenomen: "In plaats van een aanstellingskeuring kan een nulpago worden afgenomen, waarin de status van de medewerker bij indiensttreding wordt vastgelegd. Aan de hand daarvan kan naderhand worden nagegaan of de werkzaamheden invloed hebben op de gezondheid van de medewerker."

Advies 2012-25
Een medewerker bij een gemeente legt de vraag voor of de invoering van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) voor alle medewerkers van de afdeling Handhaving in strijd is met de Wet op de medische keuringen (WMK).

Advies 2009-21 
Verzoeker werkt bij een recycling bedrijf als weegbrugmedewerker. Hij heeft nu voor de tweede keer een halfjaar contract, welk contract in augustus zal aflopen. Verzoeker heeft, zonder aankondiging vooraf, een uitnodiging gekregen voor een preventief medisch onderzoek (PMO, voorheen PAGO genoemd) begin augustus. Tevens is een uitgebreide vragenlijst meegestuurd die ingevuld meegenomen dient te worden naar de keuring.
Verzoeker maakt zich ongerust om het feit hij destijds in zijn huidige functie als weegbrugmedewerker is herplaatst omdat een eerdere functie te zwaar was.
Hij vraagt of hij verplicht is mee te werken aan het gevraagde onderzoek. Gaat het hier daadwerkelijk om een vrijwillig PMO of wordt dit onderzoek gebruikt als een aanstellingskeuring?

Advies 2009-17 
Een bedrijfsarts is werkzaam bij een groot bedrijf waar onder andere veertig heftruckchauffeurs werken. De bedrijfsarts overweegt om ofwel een aanstellingskeuring in te voeren voor de heftruckchauffeurs ofwel een intredekeuring. De intredekeuring zou dan tevens gepaard gaan met voorlichting en inschakeling van een bedrijfsfysiotherapeut en een Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Hij vraagt de CKA welke keuring hij het beste kan invoeren.

Advies 2007-12
Een beleidsmedewerker van een vereniging die zich bezighoudt met sportgeneeskunde, is bezig met het evalueren van richtlijnen voor artsen die medische sportkeuringen verrichten. De beleidsmedewerker vraagt de CKA om een oordeel te geven over een casus van een profvoetballer bij wie tijdens een keuring een afwijkend ECG wordt vastgesteld. De voetballer wordt nog steeds opgesteld. De clubarts en de voetbalclub willen dat er met spoed opnieuw een ECG zal worden gemaakt.

Advies 2005-17
Verplichte brandweerkeuring.

Advies 2004-12
Is het mogelijk bij het invoeren van een aanstellingskeuring werknemers die in dienst zijn te verplichten mee te doen aan een PAGO dan wel een aanstellingskeuring.