Trefwoord: Proefdierallergie

Adviezen

Advies 2017-18
Adviesvrager is werkzaam bij een universitair medisch centrum. Een klant van de adviesvrager heeft het voornemen een aanstellingskeuring in te stellen voor nieuwe dierverzorgers. Volgens de adviesaanvrager treden er allergische reacties op ten gevolge van blootstelling aan biologische agentia. Het verbeteren van de afzuiging en de toepassing van speciale bakken hebben niet kunnen voorkomen dat er dergelijke allergische reacties optreden. Adviesvrager vraagt zich af of in dit kader een aanstellingskeuring haalbaar is.

Advies 2014-19
Een werkgever wil aanstellingskeuringen en periodiek verplichte keuringen invoeren voor proefdierwerkers, omdat de mogelijkheid bestaat dat zij proefdierallergie ontwikkelen en blijvend arbeidsongeschikt kunnen raken. Door middel van technische en organisatorische maatregelen is dit risico te reduceren, maar er blijft een kleine kans aanwezig op het ontwikkelen van proefdierallergie. Is dit voldoende om een keuring te rechtvaardigen?