Trefwoord: Proeftijd

Oordelen

Oordeel 2016-03
Klaagster is op 15 juli 2016 in dienst getreden bij een kinderdagverblijf (hierna: werkgever) voor een periode van twaalf maanden. Op 12 september 2016 heeft werkgever de arbeidsovereenkomst met klaagster tijdens de proeftijd beëindigd. Klaagster is van mening dat haar ontslag verband houdt met haar fysieke beperkingen en medicijngebruik en (de vragen die zij heeft gesteld over) de door werkgever gewenste medische keuring. Dat is, volgens klaagster, onder meer strijdig met de Wet op de medische keuringen (Wmk) en het Besluit aanstellingskeuringen.
Werkgever stelt dat er in dit geval geen sprake is van een aanstellingskeuring in de zin van de Wmk. Werkgever verzoekt de CKA om de klacht niet-ontvankelijk, dan wel ongegrond te verklaren.


Adviezen

Advies 2004-10
Aanstellingskeuring gedurende de proefperiode. WMK niet van toepassing op een keuring tijdens dienstverband tenzij het gaat om het wijzigen van de arbeidsverhouding.