Trefwoord: Psychologische keuring

Oordeel 2018-03
Klaagster heeft, als onderdeel van haar sollicitatieprocedure, een Psychologisch Onderzoek (PO) ondergaan. De psycholoog die het PO heeft afgenomen geeft een negatief advies over de geschiktheid op basis van het achterhouden van informatie. Klaagster stelt dat zij deze informatie niet bewust heeft achtergehouden.

Oordeel 2017-07
Klager heeft bij het ministerie van Defensie gesolliciteerd naar een militaire functie. Klager heeft, als onderdeel van zijn sollicitatieprocedure, een Psychologisch Onderzoek (PO) ondergaan. De psycholoog die het PO heeft afgenomen geeft een voorgoed negatief advies over de psychische geschiktheid van klager voor de functie als militair. Defensie neemt klager naar aanleiding van het advies niet aan.

Oordeel 2017-04
Klager heeft bij het ministerie van Defensie (Defensie) gesolliciteerd naar een militaire functie. Klager heeft, als onderdeel van zijn sollicitatieprocedure, een Psychologisch Onderzoek (hierna: PO) ondergaan. De psycholoog die het PO heeft afgenomen geeft een voorgoed negatief advies af en klager wordt niet aangenomen.

Oordeel 2016-04
Klaagster heeft gesolliciteerd naar de functie van onderofficier musicus. Ze heeft bij het orkest auditie gedaan en vervolgens een basispsychologisch onderzoek (BPO) ondergaan. De psycholoog die het BPO heeft afgenomen geeft een negatief advies en ze wordt niet aangenomen.

Oordeel 2009-04
De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) is gevraagd haar oordeel uit te spreken over de vraag of klager afgekeurd had mogen worden voor een functie bij het Korps Commandotroepen vanwege de uitslag van een psychologisch onderzoek.


Advies 2017-29
Een deel van de sollicitatieprocedure is een online persoonlijkheidstest, waarin onder andere stellingen in de trant van "Ik ben onzeker", "Ik vind dat ik er niet toe doe" en "Het leven geeft mij voldoening" moeten worden beantwoord. Alleen kandidaten met een score van 5 of hoger (maximumscore: 10) worden uitgenodigd voor een gesprek. Dit leidt tot de vragen: In hoeverre mogen in een psychologische test vragen over de gezondheid worden gesteld? Aan welke eisen moet zo’n test voldoen?

Advies 2011-38 
Een arbeidsdeskundige vraagt de CKA naar de mogelijkheden om zowel reeds in dienst zijnde als nieuwe pedagogisch medewerksters in een kinderdagverblijf te kunnen screenen op reeds aanwezige psychische/psychiatrische problemen óf om een inschatting te kunnen maken van het risico op psychologische of psychiatrisch problematiek.

Advies 2005-11
Wat is het toetsingskader van de CKA voor het beoordelen van psychische geschiktheid voor een functie?