Trefwoord: Re-integratie

Oordeel 2010-04
Klager heeft de Commissie gevraagd haar oordeel uit te spreken over de wijze waarop de veiligheidskeuring ten behoeve van re-integratie in de functie van treinmachinist heeft plaatsgevonden, over de persoon van de keuringsarts en over de onduidelijke communicatie omtrent de behandeling van de bezwaren tegen de keuring en het gebrek aan informatie over de mogelijkheden van het aanvragen van een herkeuring dan wel een second opinion.


Advies 2016-26
Vraagsteller is 15 jaar in dienst bij zijn werkgever. Hij heeft 12 jaar als monteur gewerkt. Daarna heeft hij een kantoorfunctie gekregen, laatst als hoofd. Vraagsteller is ruim een half jaar geleden ziek geworden en is inmiddels door de bedrijfsarts beter verklaard voor de functie als hoofd.

Advies 2011-03 
Adviesvrager solliciteerde voor de functie van Trainee Color bij een verffabrikant. Hij heeft de CKA gevraagd of voor deze functie een aanstellingskeuring is toegestaan en of de keuring zoals deze zou plaatsvinden niet te uitgebreid is.

Advies 2010-10
Een machinist, die sinds 1975 bij een Nederlands spoorwegbedrijf werkt, kreeg last van hartproblemen. De problemen zijn inmiddels verholpen. Na een keuring door de arbodienst van werkgever is hij op twee punten veiligheidsongeschikt verklaard, conform de normen van de Inspectie voor Verkeer en Waterstaat (IVW). De machinist heeft de gegevens van de afkeuring voorgelegd aan zijn eigen cardioloog, die daarop vaststelt dat één van de punten nogal onduidelijk is en dat het tweede punt onjuist is.

Advies 2007-05
Een sollicitant, werkzaam (geweest) in de bouw in de functie van voorman, maar vanwege ziekte arbeidsongeschikt verklaard, solliciteert naar de functie van timmerman 1 bij een andere werkgever. Hij solliciteert naar deze functie op aanraden van de bedrijfsarts van de oude werkgever, bij wie de sollicitant in behandeling is, en die tevens bedrijfsarts is van de nieuwe werkgever. Tijdens het sollicitatiegesprek komt de arbeidshandicap van de sollicitant ter sprake. De bedrijfsarts in kwestie heeft de nieuwe werkgever geadviseerd de sollicitant medisch te keuren alvorens tot aanstelling over te gaan.